Valentina Monetta, The Social Network Song Çevirisi (Eurovision 2012 San Marino Şarkısı)

0
Advertisement

Eurovision 2012 San Marino’nun şarkısı Valentina Monetta The Social Network Song çevirisi, Türkçe Sözleri. Eurovision 2012 Şarkıları çevirileri.

Valentina Monetta – The Social Network Song Çevirisi (Eurovision 2012 San Marino Şarkısı)

 • oo ooooooo ooo
  I like
  Seviyorum
  Are you ready for a little chat
  Küçük bir sohbet için hazır mısın
  And a song about the Internet
  ve internet üzerindeki bir şarkı
 • It’s a story ‘bout a social door
  Bu sosyal kapı ile ilgili bir hikaye
  You’ve never seen before
  Daha önce görmediğin
  If you wanna be seen by everyone
  Eğer herkes tarafından görülmek istiyorsan
  Wanna be in the dream and have some fun
  Rüyada olmak ve biraz eğlenmek
 • If you wanna be on the hook
  Kancada takılı olmak istiyorsan
  Then simply take a look
  Basitçe bir göz at
 • Oh Oh Uh Oh Oh
  Everybody loves you so
  Herkes seni seviyor
  Oh Oh Uh Oh Oh
  Everybody that you know
  Bildiğin herkes
 • Do you wanna be more than just a friend
  Eğer arkadaştan fazlası olmak istiyorsan
  Do you wanna play cyber s.x again
  Siber s..s oynamak istiyor musun tekrar
  If you wanna come to my house
  Evime gelmek istiyor musun
  Then click me with your mouse
  O halde mouseunda üzerime tıkla
 • Hello uh oh oh
  Never gonna let you go
  Asla gitmene izin vermeyecek
 • Your logging in then it begins
  Oturum açıyorsun ve başlıyor
  And your computer is waking you
  ve bilgisayarın seni uyandırıyor
  Taking your time away
 • Zamanını alıyor
  The scene is right for social light
  Sahne sosyal ışık için uygun
  You’re on the Internet anywhere
  Her yerde internettesin
  Anytime night and day
  Her zaman gece ve gündüz
 • Oh Oh Uh Oh Oh
  Everybody loves you so
  Herkes seni seviyor
  Oh Oh Uh Oh Oh
  Everybody that you know
  Bildiğin herkes
 • So you wanna make love with me
  Benimle aşk yapmak mı istiyorsun
  Am I really your cup of tea
  Ben gerçekten senin çay fincanın mıyım
 • Are you really the one that’s you
  Sen gerçekten olduğun kişi misin
  And am I really me
  Ve ben gerçekten ben miyim
 • Oh Oh Uh Oh Oh
  I like
  Seviyorum
  Everybody loves you so
  Herkes seni seviyor
  Social Network Oh
  Sosyal ağ açık
  Mi piace
  Never gonna let you go
  Asla gitmene izin vermeyecek
 • You’re login’ in with just a friend
  Sadece bir arkadaş olarak oturum açıyorsun
  But soon the Internet’s
  Ama yakında internet
  Beeping and peeping around the bend
 • dönemeçte Bipliyor ve dikizliyor
  We used to greet friends on the street
  Eskiden arkadaşlarla caddelerde buluşurduk
  But now it’s googling giggling gaggling
  Ama şimdi googluyoruz, giggliyoruz, gagglıyoruz
  When we meet
 • Beep Beep Uh Oh Oh
  Bip bip
  How about a little chat
  Kısa bir sohbete ne dersin
  Group: Oo oo network fans
  Grup: network fanları
  Meet ya@ the internet
  İnternette buluşalım
 • Do you really like politics
  Gerçekten politikayı seviyor musun
  Wanna talk about dirty tricks
  Kirli oyunlar hakkında konuşmak ister misin
  Are you really a s.x machine
  Gerçekten bir s..s makinası mısın
 • Or just a beauty queen
  Yoksa sadece güzellik kraliçesi mi
  Everybody is better than before
  Herkes eskisinden daha iyi
  Everybody is calling out for more
  Herkes daha fazlasını istiyor
  Everybody in cyber Ville
  Herkes siber ville de
  Is knocking on your door
  Kapını çalıyor
 • Beep Beep Uh Oh Oh
  Bip bip
  I like
  Seviyorum
  Everybody does a show
  Herkes şov yapıyor
  Oo Oo Uh-Oh Oh
  Mi piace
  If you like it click and go
  Eğer tıklamak istiyorsan git
  Now you know it is easy loggin’ in
  Şimdi artık biliyorsun oturum açmak kolay
 • For a little more fun and cyber sin
  Biraz daha eğlence için ve siber günah
  Wanna know what the net’s about
  İnternetin ne ile ilgili olduğunu bilmek ister misin
  The hard part’s loggin’ out
  Zor olan kısmı oturumu kapatmak
 • Oo Oo Uh-Oh Oh
  Now I’ve got a million friends
  Şimdi milyonlarca arkadaşım var
  This is how the story ends
  Bu şekilde hikaye son buluyor
  Oh Oh –
  Beep beep
  Bip bip


Leave A Reply