Vanadyum Nedir? Vanadyum Elementinin Özellikleri

1

Vanadyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Vanadyum elementi ile ilgili bilgi.

Periyodik cetvelin V B grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Beyaz renkli, çok sert ve katıdır. İlk kez 1801’de Meksika’da Zimapan kurşun madenlerinde bulundu. Çok sert bir maden olmasına karşın, sıcaklıkta oksitlenerek vanadyum anhidrit (V2O5) verir.

Advertisement

Bu oksit sarıdan kiremit kırmızısına kadar değişen bir tozdur. Endüstride ancak elektrik fırınında kömürün bir vanadyum ve bir demiroksit karışımından etkimesiyle de ferrovanadyum üretilir. Bu alaşım özel çeliklerin yapımında kullanılır. Vanadyum anhidritten ise sülfürik asit üretiminde katalizör olarak yararlanılır.

Sembolü: V
Atom Numarası: 23
Atom Ağırlığı: 50.9415
Elemet serisi: Geçiş Elementi

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşi gri

PERİYODİK TABLO

Vanadyumun Elde Edilişi:

Advertisement

Vanadyumun temel mineralleri potasyum uaranil vanadat 2 K(UO2)VO4.3 H2O ve vanadyum sülfürdür. Niobyum ve tantal içerikli mineraller de yüksek miktarda vanadyum bulundurur. Vanadyum mineralinin NaCl veya Na2CO3 ile 850 °C’de reaksiyonu sonucunda elde edilen NaVO3 bileşiği su içerisinde çözülmesi ve çözeltinin kırmızı çökelek verene kadar asitlendirilmesi ile V2O5 oksidi elde edilir. Bu oksidin kalsiyum ile indirgenmesi ile element saf olarak elde edilir. Elementin sentezinde kullanılan diğer bir yöntem ise VCl5 bileşiğinin hidrojen gazı veya magnezyum ile indirgenmesidir.


1 Yorum

Leave A Reply