Vandallar Hakkında Bilgi

0

Uzunca bir dönem Avrupa tarihinde ve siyasetinde yer almış bir kavim devlet olan Vandallar hakkında bilgi. Vandallar ile ilgili bilgiler.

Vandallar Göç Haritası

Advertisement

Eski tarihçiler tarafından bir kısım Töton kabilelerini anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Pliny’ye göre bu kabileler arasında Burgondlar ve Gotlar bulunmaktaydı.

Got ve Lombard efsanelerine göre bunlar Milat’tan önceki yüzyıllarda Romalılar’la temas ettiler. Çok daha sonraları meydana gelen göçler sırasında batıya doğru akan Vandal kabileleri Ren Nehri’ni geçerek bugünkü Fransa topraklarına girdiler. Fakat burada da tutunamayarak 409 yılında kralları Gunderic’in başkanlığında Fransa’yı geçerek İberya yarımadasına yerleştiler. Burada Andalusia (Endülüs) kesimine yerleşen Vandallar 428-429 yıllarında Afrika’ya geçtiler. 439 yılında Romalılar’ın en önemli şehri olan Kar-taca Vandallar’ın eline geçti.

Kartaca 94 yıl Vandallar’ın elinde kaldı. Burasını kendilerine başkent yaptılar. Kısa zamanda Sicilya, Sardinya, Korsika ve Balear Adaları’nı ele geçirdiler. Vandallar deniz yolu ile Roma’yı elde etmek istiyorlardı. Başlarında Gaiseric adlı komutanları vardı. Gaiseric ordusunu toplayıp İtalya’ya geçti 455 yılında Roma’yı yağma etti.

Pek çok ganimet ele geçiren Gaiseric Hunlar’ın İtalya üzerine yürüdüğünü haber alması üzerine ordusu ile Dalmaçya, Epir ve Yunanistan üzerinden dolaşarak Afrika’ya döndü. Geçtiği yerleri yağma etmişti. 477’de onun ölümü üzerine Vandallar’ın kuvveti azaldı. Siyaset aleminde rol oynayamayan bir devlet haline düştüler. Bu durum 533 yılına kadar sürdü. O yıl Bizans İmparatorluğu komutanlarından Belisarius Afrika’ya geçerek Vandallar’a son verdi.

Advertisement

Yukarıda Vandalların göç haritası ile hüküm sürdükleri alanlar yer almaktadır.


Leave A Reply