Varna Savaşı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Varna Savaşı hakkında bilgi. Varna savaiı ne zaman ve neden oldu. Savaş esnasında oluşan olaylar, sonuçları hakkında bilgi.

Varna Savaşını Temsil Eden Polonya Kaynaklı ResimAvrupalılar’ın Türkler’e karşı düzenledikleri 5. Haçlı Seferi’nin sonucu olan meydan savaşıdır. Bu defaki Haçlı Ordusu Macar, Leh, Alman, İtalyan, Çek, Slovak, Sloven, Hırvat, Romen, Litvan, Ruten birliklerinden kurulu 100.000 kişiden meydana geliyordu. Bu kuvvetler Osmanlı sınırını geçtiği zaman II. Murat Manisa’daydı. Tahtını henüz çocuk olan oğlu II. Mehmet‘e (Fatih) bırakmıştı. Edirne’de toplanan saltanat şurası tek çarenin Sultan Murat’ı tekrar tahta davet etmek olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

II. Murat önce bu daveti reddetti. Oğluna: “Görelim nasıl padişahlık eder!” şeklinde cevap yolladı. Fakat II. Mehmet‘in: “Eğer padişah biz isek, size emrediyoruz, gelip ordumuzun başına geçin; yok siz iseniz, devletinizi kendiniz müdafaa edin!” şeklindeki kesin cevabı üzerine devletin gerçek bir tehlike karşısında bulunduğunu anladı. Esasen bir yıldır dinlenmiş ve sıhhati düzelmişti. Manisa’dan Edirne’ye geldi. 40.000 kişilik seçkin ordusunun başında yıldırım yürüyüşü ile düşmanı karşılamak üzere kuzeye yöneldi. Varna yakınlarında düşmanı buldu.

Bu sıralarda Osmanlılar’a karşı bu seferin düzenlenmesinde önemli rolü olan Karamanoğlu da Anadolu’da Osmanlılar aleyhine kışkırtmalar yapıyordu.

Karamanoğlu Macaristan-Lehistan Kralı’na: “Türk’e bundan iyi fırsat mı bulursun ki, Osmanoğlu aklın yitirip çocuk oğlunu tahta geçirdi!” şeklinde mektup yazıp cesaret vermişti. Devlet gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyordu.

Savaş başlamadan Sultan Murat namaz kıldı: “Ya İlahî, mü’min kullarını benim günahım çokluğundan ötürü kaffar elinde zebun etme! İlahî, Habib’in hürmeti içün, ümmetini Sen sakla ve Sen mansûr-u muzaffer eyle!” diye dua etti. Varna Savaşı 10 Kasım 144 tarihinde gerçekleşmiştir. Savaşın kızgın anında sayı üstünlüğü olan düşman Türk sol tarafını tehlikeli şekilde sıkıştırmaya başladı. Sol tarafın komutanı Karaca Paşa ile Yeniçeri sekbanbaşısı Doğan Ağa şehit düştü. Türk kurmayları arasında telaş başladı ve geri çekilmeyi tavsiye edenler oldu. Fakat Padişah bu öğütlere kulak asmadı ne hücuma geçti ne de yerinden kıpırdadı. Savaşın gelişmesini ve düşmanın zaferi kazandığına emin olup Türk orta kanadına yaklaşmasını bekledi.

Advertisement

Gerçekten çok geçmeden Türk sol kanadını geriye süren ve zaferi kazandığını sanan Hunyadi Janos Türk orta kanadına yani Padişah’ın bulunduğu merkeze girmek cüretini gösterdi. O anda Sultan Murat askerin yayılıp düşmanın arkasına düşmesini buyurdu. Bir saat içinde bu manevra başarıldı. Türk silahları ile çevrilen düşman teslim oldu. 80.000’i esir edildi. Gerisi öldürüldü. Türkler’in şehit sayısı 140’tan ibaretti. Ölenler arasında Macaristan – Lehistan Kralı III. Ladislas ile Kardinal Cesarini de bulunuyordu. Bu Kardinal kafir Türkler’e karşı verilen sözün hiçbir önemi olmadığını iddia edip Segedin sulhunu bozdurmuştu. Sultan Murat’ın emriyle Kardinal’in başı vuruldu ve muzaffer Türk alaylarına teşhir edildi.

Tarihin örnek yok etme savaşlarından olan Varna zaferi yalnız Osmanlıya değil bütün İslam aleminde büyük sevinç uyandırdı. Osmanlı kurtulmuştu. Bizans’ın son günleri yaklaşıyordu. Varna’daki büyük Türk zaferi büyük Macaristan ve Lehistan – Litvanya Krallıkları için tam bir darbe oldu. Hunyadi Janos canını zor kurtardı. Düşman ordugahındaki 250 cephane arabası Türkler’in eline geçti. Binden az sayıdaki düşman Türk saflarından sızıp kaçmıştı. Rumeli beylerbeyi Davut Paşa bunları 2 gün, 2 gece Tuna’nın kuzeybatısından takip etti ve bulduklarını kılıçtan geçirdi. Geçtiği ülkeleri düşmanı cezalandırmak için yaktı.

Sultan Murat Varna’da başkomutanlığı kabul etmiş fakat oğlunun otoritesini kırmamak için tahtı reddetmişti. Fakat zaferden sonra Edirne’de ordunun “Buçuktepesi Olayı” denen olayda isyana benzer bir tavır takınması üzerine tekrar padişah oldu. II. Mehmet Manisa’ya gönderildi.


Leave A Reply