Vasfi Mahir Kocatürk Kimdir?

0

Vasfi Mahir Kocatürk kimdir? Vasfi Mahir Kocatürk’ün kısaca hayatı, biyografisi, eserleri ve Türk edebiyatına katkıları hakkında bilgi.

vasfi-mahir-kocaturkVASFİ MAHİR KOCATÜRK (1907 – 1961)

Vasfi Mahir Kocatürk, Gümüşhane’de doğdu. Dârüşşafaka Lisesini ve Mülkiye Mektebini bitirdi. Liselerde edebiyat öğretmenliği, müdürlük ve müfettişlik yaptı. Gümüşhane milletvekili oldu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmen iken öldü. Sanat hayatına Yedi Meş’ale Topluluğu şairlerinden biri olarak atılan Vasfi Mahir Kocatürk, epik şiirleriyle tanındı, manzum oyunlar yazdı.

Vasfi Mahir Kocatürk; şiir, manzum oyun ve edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir yazardır. Onun Türk Edebiyatı Tarihi adlı eseri, başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatı tarihinin genel özelliklerini ve temel eserlerini toplu olarak değerlendirmesi açısından oldukça önemlidir. Yazar bu eserinde Türk edebiyatını “Orta Asya’da Türk Edebiyatı”, “Orta Asya ile Anadolu Arasında Türk Edebiyatı” ve “Anadolu’da Türk Edebiyatı” olarak üç ana başlık altında incelemektedir. Vasfi Mahir, “Anadolu’da Türk Edebiyatı” bölümünde edebiyatımızı, XVI. yüzyıldan başlayıp her yüzyılı ayrı bir dönem olarak ele almış ve Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatını “Modern Türk Edebiyatı” başlığı altında değerlendirmiştir.

Başlıca Eserleri

Fransız Edebiyatı, Tunç Sesleri, Bizim Türküler, Ergenekon, Divan Şiiri Antolojisi, Yeni Türk Edebiyatı I, II, III, Türk Edebiyatı Tarihi, Sanatkâr.


Leave A Reply