Vatan Sevgisi Hakkında Kompozisyon

0
Advertisement

Vatan sevgisi nedir? Vatan sevgisi nasıl olmalıdır? Vatan sevgisi konusu ile ilgili olarak yazılmış yazı / kompozisyon

Vatan Sevgisi

Vatan Sevgisi Hakkında Kompozisyon

Vatan

Vatan nedir? Önce bu konuyu irdelemek gerekir! Vatan insanların doğup büyüdüğü yaşadığı toprağa denir. Çok basit gibi gözüken bu tanım aslında bir insanın bir toplumun tüm hayatını kapsayan oldukça önemli bir kavramdır.

Vatan sevgisi de o topraklarda yaşayan yani o vatana ait olan insanların içgüdüsel olarak geliştirdikleri bir olgudur. Hiç kimse dünyanın neresinde olursa olsun kendi vatanı için kötü düşünmez isteyerek bilerek kötü kararlar almaz. Vatan sevgisi kutsaldır ve bu tüm insanlar için geçerlidir.

Biz Türkler’de ise vatan sevgisi daha bir farklıdır. Bunu muhakkak kabul etmemiz gerekir. Dünyada Türkler kadar vatanını seven vatanına bağlı bir ulus bulmak çok da kolay değildir. Zaten vatanına bağlı olmayan vatan sevgisinden yoksun olan uluslar zaman içerisinde tarih sayfasına gömülüp asimile olup unutulup gitmişlerdir.

Advertisement

Türklerin tarihine bakacak olursak eğer vatan için nice savaşlar yaptığımız nice destanlar yazdığımız görülecektir. Yakın tarihimizin ne canlı örnekleri ise ulu önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında kazanmış olduğumuz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarıdır. Bu savaşlarda vatan sevgisi ile yol olan Türk ulusu tüm emperyalist devletlere karşı gelerek büyük askeri ve siyasi zaferler kazanmışlardır.

Bu vatan kolay kurtulmamış kolay kazanılmamıştır. Bu vatanın devamlı suret ile bizlere yani bu toprağın insanlarına ait olabilmesi için bilimin, insanlığın ve Mustafa kemal Atatürk’ün izinden gitmek zorundayız. Yoksa sömürü altında yaşayan vatanı dahi olmayan bir ulus bir millet olarak kalma tehlikesi yaşamaya başlarız. Tabii ki böyle bir şey asla olmayacaktır çünkü toplumumuz vatan sevgisi aşılanmış bir toplum olarak sürekli olarak büyüyüp gelişmektedir.

Vatan kutsaldır diyen gençler vatan sevgisi ile yanan insanlar bu topraklarda olduğu müddetçe ilelebet bağımsız, hür ve insanca yaşamaya devam edeceğiz.

BU YAZI NKFU.COM İÇİN YAZDIRILMIŞTIR, KOPYALAYIP YAYINLAYANLAR İLE İLGİLİ HUKUKİ İŞLEM YAPILIR.

Advertisement

Leave A Reply