Vatan Sevgisi İle İlgili Güzel Sözler – Vatanseverlik ve Vatan Sözleri Resimli

0

Vatan sevgisi ile ilgili güzel sözler. Vatanseverlik ile ilgili, vatan sevgisi ile ilgili birbirinden güzel ünlü ve özlü resimli sözler.

Vatan Sevgisi

 • *** “Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, mel’-un ihtiraslara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.”
  Mustafa Kemal Atatürk
 • *** “İnsan, vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı, menfaati vatan sayesinde kaimdir.”
  Namık Kemal
 • ***Ben vatanım için verecek yalnız bir tek canım olmasından çok teessüf etmişimdir.
  Nathan Hale

Vatan İle İlgili Sözler

Advertisement

*** “Vatan, çalışkan insanların omuzlan üzerinde yükselir.”
Tevfik Fikret

 • *** “Büyük vatanseverler cennette buluşacaklar.”
  Gorday
 • *** “Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
  M. Cemal Kuntay
 • ***Benden eğerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem.
  Mete Han
 • *** “Bülbülü altın kafese koymuşlar; «ah vatanım!…» demiş.”
  Türk Atasözü
 • *** “Vatanperver olan, hayatının her yaşında ateşlidir.”
  A. Pope

Vatan İle İlgili Sözler
*** “Vatanseverlik, ahlâkın başında gelir.”
İsmet İnönü

 • *** “Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.”
  Mustafa Kemal Atatürk
 • *** Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • *** Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim. Öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.
  Albert Einstein
 • ***Bu vatan, toprağın kara bağrında
  Sıra dağlar gibi duranlarındır.
  Bir tarih boyunca onun uğrunda
  Kendini tarihe verenlerindir.
  Orhan Şaik Gökyay
 • ***Büyük vatanseverler cennette buluşacaklar.
  Gorday
 • ***Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir.
  George Jacques Danton

Vatan İle İlgili Sözler
*** Barış sırasında vatana yapacağınız hizmet, savaş esnasında vatan için ne yapacağınızı ortaya koyar.
Gustave Le Bon

*** Bir insani görevin yarısı vatana, diğer yarısı ise halka hizmettir.

***Hayatını vatan yolunda kaybeden hiçbir zaman ölmez.
G. HipPe

***Irz ve namus hissi taşımayanlar, millet ve vatan hissi de taşımazlar.
Namık Kemâl

***Bana dünyada yalnız vatan aşkı yeter.
Yavuz Sultan Selim

Advertisement

*** Halk gerçeği bilirse vatan güvende olur.
Abraham Lincoln

*** İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi bir vatanseverlik sanatıdır. Buna diplomasi denilir.
Ambrose Bierce

*** Tarih bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez. Bunda dolayı vatanımız ve milletimiz aleyhindeki hükümler ve kanılar kesin olarak iflasa mahkumdur.
Mustafa Kemal Atatürk
Vatan İle İlgili Sözler

***Ölmek kaderde var, bize üzüntü vermiyor;
Lâkin vatandan ayrılışın ıstırabı zor.
Yahya Kemâl Beyatlı

***Sahipsiz olan vatanın batması haktır,
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
Mehmet Akif

*** Unutmayalım ki, her alçağın son sığınağı vatanseverliktir.
Bernard Shaw

*** Vatan çalışkan insanların omuzlarında yükselir.
Tevfik Fikret

Advertisement

*** Vatanını kurtaran insan hiçbir kanunu çiğnemiş sayılmaz.
Napoleon Bonaparte

***İnsan, ancak yabancı ülkelere gittiğinde vatanının ne olduğunu anlar.
G. Freytag

***İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
Namık Kemâl

***Kılıçla alınan vatan para ile satılmaz.
2. Abdülhamit Han

 • Vatan İle İlgili Sözler
  *** Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardır.
  Cemil Meriç
 • *** Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkumdur.
  Gustave Le Bon
 • ***Irz ve namustan mahrum olanlar, vatan ve millet hissi taşımazlar. Böylelerinden sakınılmalıdır.
  Hz. Mevlâna
 • ***Vatan için katlanılan ölüm kadar tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?
  Horatius
 • ***Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır.
  Tevfik Fikret
 • ***Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve teâlisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir.
  Gerigori Petrof
 • ****Vatansever bir insanın, rahat edeceği yegâne yer, kendi vatanıdır.
  T. Campbel
 • ***Vatan sevgisi ahlâkta iyiliği, ahlâkta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir.
  Montesquieu
 • ***Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır.
  Süleyman Nazif
 • ***Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır.
  J. Fletcher
 • ***Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.
  Voltaire
 • ***Vatanında ölmeyen iki kere ölür.
  I. Habib Sevük
 • ***Vatanperver olan, yaşamının her yaşında ateşlidir.
  Alexander Pope
 • ***Yürek neredeyse, gerçek vatanseverlik oradadır.
  Berkeley
 • ***Ziyanı yok, siz kuyumcu olunuz, ben demirci olayım; yeter ki hepimiz, şu vatan için bir çekice sarılıp çalışalım.
  Mehmet Emin Yurdakul


Leave A Reply