Vatan Sevgisi İle İlgili Güzel Sözler – Vatanseverlik ve Vatan Sözleri Resimli

0
Advertisement

Vatan sevgisi ile ilgili güzel sözler. Vatanseverlik ile ilgili, vatan sevgisi ile ilgili birbirinden güzel ünlü ve özlü resimli sözler.

Vatan Sevgisi

*** “Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, mel’-un ihtiraslara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.”
Mustafa Kemal Atatürk

*** “İnsan, vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı, menfaati vatan sayesinde kaimdir.”
Namık Kemal

***Ben vatanım için verecek yalnız bir tek canım olmasından çok teessüf etmişimdir.
Nathan Hale

Vatan İle İlgili Sözler

Advertisement

*** “Vatan, çalışkan insanların omuzlan üzerinde yükselir.”
Tevfik Fikret

*** “Büyük vatanseverler cennette buluşacaklar.”
Gorday

*** “Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
M. Cemal Kuntay

***Benden eğerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem.
Mete Han

*** “Bülbülü altın kafese koymuşlar; «ah vatanım!…» demiş.”
Türk Atasözü

Advertisement

*** “Vatanperver olan, hayatının her yaşında ateşlidir.”
A. Pope

Vatan İle İlgili Sözler
*** “Vatanseverlik, ahlâkın başında gelir.”
İsmet İnönü

*** “Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.”
Mustafa Kemal Atatürk

*** Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.
Mustafa Kemal Atatürk

*** Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim. Öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.
Albert Einstein

Advertisement

***Bu vatan, toprağın kara bağrında
Sıra dağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.
Orhan Şaik Gökyay

***Büyük vatanseverler cennette buluşacaklar.
Gorday

***Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir.
George Jacques Danton

Vatan İle İlgili Sözler
*** Barış sırasında vatana yapacağınız hizmet, savaş esnasında vatan için ne yapacağınızı ortaya koyar.
Gustave Le Bon

*** Bir insani görevin yarısı vatana, diğer yarısı ise halka hizmettir.

Advertisement

***Hayatını vatan yolunda kaybeden hiçbir zaman ölmez.
G. HipPe

***Irz ve namus hissi taşımayanlar, millet ve vatan hissi de taşımazlar.
Namık Kemâl

***Bana dünyada yalnız vatan aşkı yeter.
Yavuz Sultan Selim

*** Halk gerçeği bilirse vatan güvende olur.
Abraham Lincoln

Advertisement

*** İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi bir vatanseverlik sanatıdır. Buna diplomasi denilir.
Ambrose Bierce

*** Tarih bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez. Bunda dolayı vatanımız ve milletimiz aleyhindeki hükümler ve kanılar kesin olarak iflasa mahkumdur.
Mustafa Kemal Atatürk
Vatan İle İlgili Sözler

***Ölmek kaderde var, bize üzüntü vermiyor;
Lâkin vatandan ayrılışın ıstırabı zor.
Yahya Kemâl Beyatlı

***Sahipsiz olan vatanın batması haktır,
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
Mehmet Akif

*** Unutmayalım ki, her alçağın son sığınağı vatanseverliktir.
Bernard Shaw

Advertisement

*** Vatan çalışkan insanların omuzlarında yükselir.
Tevfik Fikret

*** Vatanını kurtaran insan hiçbir kanunu çiğnemiş sayılmaz.
Napoleon Bonaparte

***İnsan, ancak yabancı ülkelere gittiğinde vatanının ne olduğunu anlar.
G. Freytag

***İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
Namık Kemâl

Advertisement

***Kılıçla alınan vatan para ile satılmaz.
2. Abdülhamit Han

Vatan İle İlgili Sözler
*** Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardır.
Cemil Meriç

*** Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkumdur.
Gustave Le Bon

***Irz ve namustan mahrum olanlar, vatan ve millet hissi taşımazlar. Böylelerinden sakınılmalıdır.
Hz. Mevlâna

Advertisement

***Vatan için katlanılan ölüm kadar tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?
Horatius

***Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır.
Tevfik Fikret

***Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve teâlisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir.
Gerigori Petrof

****Vatansever bir insanın, rahat edeceği yegâne yer, kendi vatanıdır.
T. Campbel

***Vatan sevgisi ahlâkta iyiliği, ahlâkta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir.
Montesquieu

Advertisement

***Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır.
Süleyman Nazif

***Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır.
J. Fletcher

***Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.
Voltaire

***Vatanında ölmeyen iki kere ölür.
I. Habib Sevük

Advertisement

***Vatanperver olan, yaşamının her yaşında ateşlidir.
Alexander Pope

***Yürek neredeyse, gerçek vatanseverlik oradadır.
Berkeley

***Ziyanı yok, siz kuyumcu olunuz, ben demirci olayım; yeter ki hepimiz, şu vatan için bir çekice sarılıp çalışalım.
Mehmet Emin Yurdakul

Advertisement

Leave A Reply