Vatandaş Olarak Siyasi Haklarımız Nelerdir? Vatandaşlık Haklarımız

1

Vatandaş olarak siyasi haklarımız nelerdir? Bu haklarımızı nasıl kullanabiliriz? Vatandaşlık ve siyasi haklarımız hakkında Bilgi.

seçim

Vatandaş Olarak Siyasi Haklarımız Nelerdir?

Vatandaşların ülke yönetimine, seçimlere katılma, istediği partiye üye olma ve örgütlenme haklarını içermektedir. Vatandaşlar ülke yönetimine aday olmak ve yönetimde yer alabilmek amacıyla siyasi haklarını kullanırlar. Anayasamızda Siyasi Haklar dört başlık altında toplanmıştır.

Türk Vatandaşlığı Hakkı

Vatandaşlık hakkı; insan haklarının benimsendiği, hukuk üstünlüğüne dayalı devlet yapısında insan olmaktan kaynaklanan haklardır.

Anayasamızda Türk vatandaşlığı hakkı 66. maddede belirlenmiştir. Bu madde; “Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” şeklinde ifade edilmiştir. Siyasi hakların kullanımı vatandaşlıkla başlar.

Seçme -Seçilme ve Siyasi Etkinliklere Katılma Hakkı

Anayasamız seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakkını; “Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde faaliyette bulunma ve halk oylaması hakkına sahipir.” maddesi ile belirtmiştir.

O Anayasada bu haklara sahip olan vatandaşlar ülke yönetimine katılabilir. Siyasi partilere üye olabilir, seçimlerde oy kullanabilirler.

O Ülkede oy kullanma yeterliliği olan ve seçmen olarak adlandırılan kişiler, ülkeyi yönetmeye talip olan siyasi partilere seçimlerde oy verebilirler.

Anayasamız kimlerin seçmen olacağını ve kimlerin seçimlerde oy kullanabileceğini “On sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahiptir” maddesi ile belirtmiştir.

Seçimlerde oy kullanamayacaklar ise yine anayasamızda belirtilmiştir buna göre;”
  • Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler
  • Taksirli suçtan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.

“Halkın yönetime katılımına artıran gelişmeler nelerdir?”

  • Seçmen yaşının 25’ten 18’e indirilmesi
  • Oy kullanabilmek için vergi verir olma şartının kaldırılması
  • Milletvekili sayısının 450’den 550’ye çıkarılması
  • Anayasamızda Siyasal Haklar başlığı altında ayrıca; a- Kamu hizmetine girme hakkı b- Dilekçe hakkı gibi hakları da vardır.

1 Yorum

Reply To meral Cancel Reply