Vekil Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Vekil ne anlama gelir? Vekil kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
2. Milletvekili
3. Bir görevde, asıl görevlinin yerine bakan kimse
4. Bakan
“Hanın avlusundan sokağa vekil ve sefir otomobillerine taş çıkartacak bir lüks otomobil yürüdü.” – R. N. Güntekin
İleri gelenler
Kesedar
Başbakan
“Başvekil olan Ahmet Vefik Paşa hemen arabasına atlayıp gitmiş.” – A. Ş. Hisar
Başkanın işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
Avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamı
“Büyük hanın altında sıra kahveler vardır ya; her birinde laakal iki, üç dava vekiline tesadüf edilir.” – R. N. Güntekin
Anayasaya göre millet meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus, parlamenter, vekil
“Protokolde yeri, bedava yolculuk ve dokunulmazlıklar gibi özellikleri olan bir milletvekilisiniz.” – Ç. Altan


Leave A Reply