Veliki Novgorod Nerededir? Coğrafi Özellikleri ve Tarihi Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Rusya’da bulunan Veliki Novgorod hakkında bilgi. Geçmişin görkemli kentlerinden birisi olan Veliki Novgorod kentinin coğrafi ve tarihi özellikleri.

Veliki Novgorod

Veliki Novgorod

Veliki Novgorod, Rusya’da kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezi. Volhov Irmağı’nın her iki kıyısında, İlmen Gölü’nün tam kuzeyinde, St. Petersburg’un (eski Leningrad) 208 km güney-güneydoğusunda yer alır. Yönetim, kültür (tiyatro, sanat tarihi müzesi) ulaştırma, tarım merkezidir. Metal eşya, porselen, ayakkabı, elbise, mobilya, et paketleme, un, elektrikli makine onarımı, önemli endüstri dallarıdır. Ülkenin en eski kültürel, tarihsel kentlerinden biri olan Novgorod’u, ülkenin öteki kentlerinden ayırıcı kılan en belirgin özellik, kiliseler ve sivil mimarlık eserleridir.

Tarih.

İlk yerleşim 859’da gerçekleşti, üç yıl sonra İskandinav serüvenci Rurik’in egemenliğine girdi. Rurik’in ardılı Oleg, Novgorod sınırlarını Dinyepr’in güneyinde yine Kiev’e kadar genişletti. Kiev Prensliği’nin başkenti yaptı. Vohov-Dinyepr-Skandinavya-Bizans ticaret yolu üzerindeki stratejik konumundan dolayı Kuzey Rusya’nın başlıca ticaret merkezi durumuna geldi. 997’de, Novgorod ve Kiev Prensi Yaroslav’dan, kendi kendini yönetme hakkı elde etti, 1136’da, Kiev’den tümüyle ayrıldı. 1136-1478 arasında, irili ufaklı prensliklere önderlik yaptı, bu dönemde Hansa Birliği’nin önde gelen üyelerinden biri oldu. “Görkemli Büyük Novgorad“, “Büyük Lord Novgorod” v.b adlarla anıldı. Nüfusu 400 bine ulaştı.

1238’de, Moğol yayılmacılığı ve yağmacılığından kurtulabilen tek prenslik oldu. Suzdal Prensliği, Töton Şövalyeleri’nin tehdidi karşısında, Moskova Prensi Aleksandr Nevski‘den yardım isteminde bulundu. Nevski, 1240’ta İsveçlileri; 1242’de, Töton Şövalyeleri’ni yenilgiye uğrattı. 13. ve 14. yüzyıllarda güçlü konumunu sürdürdü. II. İvan Vasilyeviç tarafından Moskova Prensliği denetimine (1475-1478) alınmakla birlikte, 1570’e kadar ticari önemini korudu. Aynı yıl bir ayaklanmadan kuşkulanan IV. İvan (Korkunç İvan), binlerce kişiyi (bazı kaynaklara göre 60 bin) idam ettirdi. 1703’te, Petrograd’ın kurulması, Moskova-St. Petersburg arasında Vişnevolotsk kanal sisteminin açılmasıyla ekonomik işlevini tümüyle yitirdi. İkinci Dünya Savaşı’nda, Alman işgali altında kaldı (21 Ağustos 1941-20 Ocak 1944), tarihsel eserlerin birçoğu büyük zarar gördü.

Advertisement

Leave A Reply