Verem Hakkında Bilgi

0

Verem (tüberküloz) nasıl bir hastalıktır? Verem hastalığı belirtileri, nedenleri, tedavisi hakkında bilgi.

verem

Advertisement

Verem Hakkında Bilgi

Verem (Tüberküloz); herhangi bir organa, en çok da akciğerlere yerleşen Koch basilinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı hastalıktır. İlk kez 1882’de Alman hekimi Robert Koch tarafından hastalığın etkeni saptandı. Bu nedenle verem mikrobuna kısaca Koch basili de denir.

Nedenleri: Verem basili 2-4 mikron boyunda, çomak, biçimindedir. Yaşamak için oksijenli ortama gereksinme duyar. Bu nedenle insan vücudunda oksijeni fazla alan bölgeleri yeğler. Bu organların başında da akciğerler gelir. Veremli insanların balgamlarında ve solunum yolu salgılarında verem mikrobu bulunur, Öksürürken ya da konuşurken havaya bu mikroplan saçarlar. Sağlıklı insanlar solunum sırasında bu mikropları akciğerlerine çekerlerse, vereme uygun ortamı hazırlarlar. Süt yoluyla alınan verem mikrobu ise öncelikle bademcikler ya da sindirim kanalını yeğler, Verem basili herhangi bir toksin (zehir) üretmediği için genellikle vücudun bağışıklık sistemi bu basili gözden kaçırır. Akciğerlere giren verem basilleri burada üreyip koloniler oluştururlar. Bu kolonileşme hareketi 4-10 hafa kadar sürer. Bazı basiller de kan yoluyla başka organlara da ulaşırlar. Önceleri verem basillerinin farkında olmayan bağışıklık sistemi, ilk kolonilerin kurulması üzerine harekete geçer ve basillere karşı savaş açar. Bu savaş sırasında yalnız basiller değil, akciğer ve lenf bezlerinin dokusu da yıpranır. Yani, basillerin yanı sıra iltihap bölgesindeki doku da ölür. Verem hastalığındaki bu doku ölümüne Peynirleşme nekrozu adı verilir. Bağışıklık sistemi savaşı kazanırsa verem gelişemez, ancak yenilgiye uğrarsa verem bir hastalık olarak gelişir.

Belirtileri: Verem hastalığı çok sinsi gelişir ve genellikle başka bir hastalığın taranması sırasında ortaya çıkar. Hastalığın ilk belirtisi olarak halsizlik ve kilo kaybı sayılabilir. Ancak bu belirtiler hasta tarafından pek önemsenmez. Bir başka belirti de gece yükselen ateştir. Ateşle birlikte gece terlemeleri görülür. Akşam saatlerinde görülen baş ağrısı da bir başka belirtidir. Ancak bunların arasında öksürük, en çok dikkate alınması gereken belirtidir. Öksürükle birlikte balgam da çıkar, akciğerlerdeki bir damarı yıpratmışsa balgam kanlı çıkar. Balgamdaki kan, veremin tipik belirtisidir.

Tedavisi: Veremle savaşta başta gelen önlem BCG (Basilus Calmette-Guerin) aşısıdır. Aşı vücuda verildiğinde, bağışıklık sistemi harekete geçerek verem basilleriyle savaşmayı öğrenir. Bu durumda vücuda giren verem mikrobu hastalığı oluşturamaz. Günümüzde tıbbın kazandığı büyük başarı, verem hastalığını eski korkunç görünümünden uzaklaştırmıştır. Eskiden büyük ölümlere yol açan vereme karşı bugün kullanılan etkili ilaçlarla çok olumlu sonuçlar alınmaktadır. Sonuçlarının olumlu olmasına karşın veremin tedavisi 18-24 ay gibi çok uzun bir sürede gerçekleşir. Günümüzde senatoryum tedavisi ancak çok ağır hastalar için uygulanır. Verem günümüzde tıp için sorun olmaktan çıkmıştır.

Advertisement


Leave A Reply