Neden Vergi Veririz? Vergi Nedir? Türkiye’de Vergi Çeşitleri Nelerdir?

4
Advertisement

Vergi nedir? Neden vergi veririz? Türkiye’de vergi çeşitleri nelerdir? Vergilerin özellikleri, vergi hakkında bilgi.

Para

Vergiler

Vergi, bireylerin ya da şirketlerin hükümete ödemekle yükümlü oldukları harçlardır. Vergiler, kamu yararına, kamusal hizmet giderlerinin karşılanması için toplanır. Bu kamusal hizmetler; savunma (ordu, donanma ve hava kuvvetleri), sağlık hizmetleri, eğitim ve ulaşımdır.

Başlıca vergi türlerinden biri gelir vergisidir. insanlar gelirlerinin belli bir oranını hükümete gelir vergisi olarak öderler. Daha çok para kazananlar, daha yüksek oranla vergi öderler. Şirketler de gelirlerine göre belli bir yüzdeyle vergi öder. Bunlar şirket ve bireylere uygulanan doğrudan vergilerdir. Miras yoluyla edinilen mallardan alınan vergiler de doğrudan vergilerdir.

Diğer bir vergi türü, alman mal ve hizmetlere eklenir. Bunun kısa ismi KDV’dir (Katma Değer Vergisi). Bu vergiler insanların satın aldıkları mal üzerinden alınır. Bunlara dolaylı vergi adı verilir. Dolaylı vergiler insan davranışlarını değiştirmekte kullanılabilir. Hükümet kirliliği azaltmak için sürücülerin kurşunsuz benzin kullanmasını istiyorsa normal benzine daha yüksek vergi koyabilir, insanların sigara içmelerini engellemek istiyorsa sigaraya yüksek KDV koyabilir.

• Tüketim vergisi, genellikle satışa sunulacak olan ürünlere konulan vergidir. Bu vergi, ürünler bir ülkeye getirilirken de alınabilir. Gümrük ve tüketim vergisi memurları bu vergileri toplar.

Advertisement

Kaynak – 2

vergi

Vergi: Kamu hizmetlerinde (yol, su, elektrik, hastane, okul) harcanmak için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ve bazı malların fiyatının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paradır.

Devlet vatandaşların eğitim, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilmek yol, köprü, su, elektrik gibi hizmetleri yerine getirmek ve güçlü bir orduya sahip olabilmek için mali kaynaklara (paraya) ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacın büyük bölümü vatandaşlardan alman vergilerle karşılanır.

Vergi vermek, bir vatandaşlık borcudur ve bu durum anayasada açıkça belirtilmiştir.

Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konur, değiştirilir veya kaldırılır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
IV. Vergi Ödevi
Madde 73

Anayasa’da belirtildiği gibi devlet vatandaştan vergiyi gelişigüzel almaz. Herkes ekonomik gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür.

✓ Vergiler kaldırılabilir ve değiştirilebilir.

Advertisement

✓ Vergiler yasalarla belirlenir.

✓ Vergilerle ilgili değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu’na aittir.

Vatandaşlardan vergi dolaylı ve dolaysız olarak toplanır.

a. Dolaysız Vergi: Bir iş yerinde ücretli olarak çalışan işçi ve memurların maaşlarından kesilen veya ticaret ile uğraşanların kazandıklarından belli bir oranda alınan vergidir. Örnek olarak öğretmenlik yapan birinin her ay maaşından kesilen belli bir orandaki vergi dolaysız vergidir.

b. Dolaylı Vergi: Alışveriş yapılırken alınan bir mal için ödenen veya devletten bir hizmet alırken verilen vergidir. Örnek olarak lokantada yenen yemek için belli bir oranda ödenen vergidir. Bu vergiye en iyi örnek Katma Değer Vergisi (KDV) dir.

Vergi Beyannamesi: Vergi mükelleflerinin bir vergi döneminde sağladığı kazancı bildirir belge.

Vergi Dairesi: Vergi mükelleflerini tesbit eden vergiyi denetleyen ve toplayan resmi daire.

Vergi sistemimizde bir çok vergi çeşidi vardır.

✓ Gelir Vergisi

✓ Kurumlar Vergisi

✓ Emlak Vergisi

Advertisement

✓ Veraset ve İntikal Vergisi

✓ Motorlu Taşıtlar Vergisi

✓ Akaryakıt Tüketim Vergisi

✓ Damga ve Özel Tüketim Vergisi

✓ Katma Değer Vergisi

gibi vergiler bunlara örnektir.

Çalışanların kazanmış olduğu gelirden Gelir Vergisi,

Ev, işyeri vb. gayrimenkul sahiplerinin ödediği vergi Emlak Vergisi,

Kurumların kazançlarından belli bir oranda ödedikleri vergi ise Kurumlar Vergisi‘dir.

Vergi Kaçağı: Bildirimde bulunmama ve kazancın eksik olarak bildirilmesi sonucu oraya çıkan vergi geliri kaybıdır.

Bir iş yerinin ne kadar vergi ödediğini veya vergi ödeyip ödemediğini iş yerinin bir köşesinde asılı olan vergi levhasına bakarak anlayabiliriz.

Advertisement


4 yorum

 1. süleyman vardar on

  Ocak 2017 ayı içerisinde 2004 yılından beri emekli aylığı alan ve bir evi bulunan biri olarak emlak vergisinden muaf
  olabilmek için Karşıyaka Belediyesine başvurdum.
  Fakat 2017 yılı emlak vergisinin tamamını ödemek koşulu ile 2018 yılından itibaren muaf olabileceğimi söylediler.
  Gerçekten 2017 yılını ödemek zorundamıyım?
  Saygılarımla,

 2. Hazim Kazim on

  VERGİ MÜFETTİŞİNİN HALİ

  VERGİ MÜFETTİŞİ DÖRT YILLIK FAKÜLTEYİ BİTİRMİŞTİR
  EMEKLİ OLUNCAYA KADAR SAĞLIĞINI YİTİRMİŞTİR
  AMA YİNE DE EMEKLİLİKTE YENİ BİR İŞE GİRMİŞTİR
  HER KONUDA BİLGİLİ BİRAZ DA BİLMİŞTİR
  EŞ DOST AKRABA VERGİ MÜFETTİŞİNDEN UZAK DURUR
  VERGİ MÜFETTİŞİNDE İŞİNDEN DOLAYI OLUR BİRAZ GURUR
  VERGİ MÜFETTİŞİNDE ARAMAYIN HİÇ RAHAT HUZUR
  VERGİ MÜFETTİŞİNİN MESLEKİ KONUDA TARTIŞMASI ÇOK OLUR
  MÜKELLEFLERİN HESAPLARI ÇOK KARIŞLIK VE HİLELİ
  VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ ÇOK ZOR VE ÇİLELİ
  RAPOR YAZMAKTAN YORULUR VERGİ MÜFETTİŞİNİN ELİ
  AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARINDAN FITIK OLMUŞTUR BELİ
  MÜKELLEFE VERGİ İSALAR CEZA KESER
  BAZEN YAZAR VERGİ KONUSUNDA BİLİMSEL BİR ESER
  ARA SIRA DERTLENİR YAŞAMA KÜSER
  GARİBAN MÜKELLEFLERİ DAHA ÇOK EZER
  VERGİ MÜFETTİŞİNDE YOKTUR İNSAF
  MÜKELLEF ANCAK KURTULUR ÇIKARSA BİR AF
  KÜÇÜK MÜKELLEF BÜYÜK MÜKELLEFE GÖRE DAHA SAF
  VERGİ MÜFETTİŞİ İNCELEMEDE TUTMAZ TARAF
  ON YILI DOLDURAN VERGİ MÜFETTİŞİ İŞİNDEN BIKAR
  ÇOK SIK DEĞİŞEN VERGİ MEVZUATI CAN SIKAR
  VERGİ MÜFETTİŞİ ZARAR GÖSTEREN MÜKELLEFE ÇIKARIR KAR
  ZAMANINDA EVLENMEYEN VERGİ MÜFETTİŞLERİ HALEN BEKAR
  GARİBAN MÜKELLEFE FAZLA VERGİ SALMAYIN
  HAKSIZLIK YAPIP MÜKELLEFİN AHINI ALMAYIN
  AKLINIZ VARSA VERGİ MÜFETTİŞLİĞİNDE FAZLA KALMAYIN
  FİİLİ ENVANTER YAPARKEN MÜKELLEFİN MALINI DOĞRU SAYIN
  VERGİ MÜFETTİŞİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE TABİ
  YAPTIĞI İŞTEN DOLAYI HAREKETLERİ ASABİ
  GECELERİ UYURKEN GÖRÜR RÜYAYI SERABI
  STRESTEN DOLAYI İÇMEKTEDİR SİNİR HAPI
  VERGİ MÜFETTİŞİNİN RAPORUNU ANCAK MAHKEME BOZAR
  VERGİ MÜFETTİŞİNİ KIZDIRMAYIN CEZAYI FAZLA YAZAR
  İSTATİSTİK CETVELİNDE VERGİ AZSA BOZULUR MÜDÜR DEFTERDAR
  İŞ HASTASI VERGİ MÜFETTİŞLERİ ÇALIŞIR CUMARTESİ PAZAR
  VERGİ MÜFETTİŞİNE MUHASEBECİ MÜKELLEF DÜŞMANDIR
  BİRÇOK VERGİ MÜFETTİŞİ BU İŞE GİRDİĞİNE PİŞMANDIR
  VERGİ MÜFETTİŞLERİ GENELDE ASABİ VE ŞİŞMANDIR
  VERGİ KANUNLARINI UYGULAMADA GERÇEKTEN UZMANDIR
  KİMİ BÖLGEDE KİMİ MERKEZDE ÇALIŞIR
  RAPOR YAZMADA VERGİ MÜFETTİŞİ BİRBİRİYLE YARIŞIR
  ZAMANLA SÜRGÜN TAYİNLERE DE ALIŞIR
  BİRBİRİYLE KÜSER AMA ÇABUK BARIŞIR

  LAYIK GÖRMEZLER ONA GÖREV TAHSİSLİ LOJMANI
  MESAİSİ YOĞUNDUR BULUNMAZ PEK BOŞ ANI
  TURNELER SAYESİNDE DAHA İYİ TANIR VATANI
  DENETİMLERDEN GERİYE KALIR BİRÇOK ACI TATLI ANI
  TEŞKİLATTA SINAVSIZ İDARİ GÖREVE GEÇMEK İSTER
  MALİYE BAKANLIĞI VERMEZ ONA DEĞER
  İL İL DOLAŞMASI SÜRGÜN TAYİNLER KADER
  FIRSATINI BULAN VERGİ MÜFETTİŞİ ÖZEL SEKTÖRE GİDER
  VERGİ MÜFETTİŞİ MALİYE TEŞKİLATININ AMELESİ
  YOĞUN İŞ YÜKÜNDEN DOLAYI BOZULMUŞTUR DENGESİ
  İÇKİ İÇER OYUN OYNAR ATAR İÇİNDEKİ STRESİ
  İLGİNÇ FİKİRLERİYLE HAYRAN BIRAKIR HERKESİ

  24.9.2019, Hazim Kazim, şair yazar

 3. Hazım Kazım on

  ZOZİMA KOZİMA

  zozima da oy kozima
  3600 ek göstergeyi alan vergi müfettişi her gün gider lokantaya hamama
  3600 ek göstergeyi alamayan emekli vergi denetmenleri derdinizi anlatın papaza hahama
  emekli vergi denetmenleri dava açmakta geç kalınız ama

  dünya hayatı çabuk gelir geçer
  vergi müfettişi artık arkadaşını zenginden seçer
  gassalın imamın karşısında vergi müfettişi değilsin sade bir nefer
  akıllı isen emekli vergi denetmenine ver değer

  mükellef sinirli ve havalı vergi müfettişini hiç sevmez
  emekli vergi denetmeni mağdur hiç gezmez
  vergi müfettişi ise yer bolca bal kaymak pekmez
  vergi müfettişi sevilmediğini anlamaz sezmez
  4.11.2019, HAZIM KAZIM (hazokazo) ünlü şaire ait bu meşhur olmayan şiiri okuyun, okutun,yorum yapın.

Leave A Reply