Vergi Nedir? – Sözlük Anlamı

1
Advertisement

Vergi ne anlama gelir? Vergi kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
“Önce vergiyi kolay tahsil etmenin vesilesini hazırlasınlar.” – B. Felek
2. Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik
bildirimde bulunmamak veya eksik bildirim sonucu ödemesi gereken vergiyi ödememek
1. bir kimse veya şeyden vergi almak
2. bir yerden, bir kimseden yasal olmayan yollardan para almak, haraç almak
Vergi mükellefinin bir vergi döneminde sağladığı kazancı bildirir belge
Bildirimde bulunmama veya eksik bildirim sonucu ortaya çıkan vergi geliri kaybı
Vergi yükümlüsü
Yükümlüsü önceden bilinmeyen, malı satın alanı yükümlendiren, tüketiciden alınan vergi
“Tekel maddelerinden alınan vergi, dolaylı vergidir.”
Vergi yükü, vergiyi verenden başka biri aracılığıyla oluşan vergi
Çevre temizlik vergisi
Satın alınan mal ve yiyecekten alınan peşin vergi
Vergi mükelleflerini tespit eden, beyannameleri denetleyen ve vergiyi toplayan resmî daire
Vergi kaçıran kimse
Alınacak verginin yüzde olarak niceliğini gösteren sayı
Yükümlüsü önceden bilinenden doğrudan doğruya alınan vergi
Vergi mükellefi önceden bilinen vergi
Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıtlardan alınan vergi
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi, ağnam
Vergisi alınacak kazançların oranlarını belirlemek üzere hangi gelir toplamının hangi oranda vergilendirileceğini gösteren dilimlerden her biri
Bir yılın sonunda en çok vergi veren kimse
Bir vergi döneminde verginin alınacağı meblağ
Matrah arttıkça oranı yükselen vergi
Tanrı vergisi
“Ben hiç vezne, kafiyeye bakmam, bu bana bir Allah vergisi, içimden gelir söylerim.” – M. Ş. Esendal
Her yıl belediyelere ödenen ev, dükkân, arsa vb. mülklerin vergisi
Sonradan elde edilmeyip yaratılıştan var olan nitelik, yetenek veya özellik, Allah vergisi
“Tanrı vergisi bir sesi var.”
1. Mükellefin yaptığı ihracattan geri alınan vergi indirimi
2. Memurların, işçilerin ve emeklilerin belirli süreler sonunda kurumlarına sundukları fiş ve makbuzlar üzerinden kendilerine geri verilen bir miktar para
Vergi verme dışında bırakılma
Vergi vermek zorunda olan gerçek veya tüzel kişi, vergi mükellefi
Mal veya hizmet yerine para olarak ödenen vergi
Belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan ve katı atık toplama hizmetinden yararlanan konut ve iş yeri sahiplerinden alınan vergi, çöp vergisi
Kişilerin gelirlerinden, bir oran ölçüsünde devlete ödedikleri dolaysız vergi
Ölenin vârislerine kalan mal ve paradan alınan vergi

1 Yorum

Leave A Reply