Vergi Nedir? Vergi Tarihi

1

Vergi nedir? Tarih boyunca vergiler nasıl toplanmıştır. Vergi ile ilgili bilgi.

Vergi Nedir?
Vergi halk hizmetlerini yerine getirebilmek devletin bütünlüğünü korumak için hükümetin yurttaşlardan (herkesin geliri ölçüsünde) topladığı paraya denir.

Advertisement

Devlet bütçelerine “vergi” adı altında katılan gelirler ayrı ayrı kanunlarla düzenlenir. Türkiye’de vergileri Maliye Bakanlığı’na bağlı dairelerden başka, vergi toplamaya yeterli diğer devlet kurumları tahsil eder. Son dönemde Maliye Bakanlığı özel bankalar aracılığı ile de vergi tahsilatı yapmaktadır.Genel olarak bütün dünyada vergilerin toplanış şekli böyledir. Her vergi bir kanuna dayanılarak alınır. Kanunsuz hiçbir vergi alınamaz.

Tarihte Vergi
Verginin doğuşu insanların topluca yaşamaya başladığı başka bir deyimle devletin kurulduğu zamanlara rastlar. Önceleri vergiler “aynen” yani mal olarak alınırdı. Orta Çağlar’da vergi, hediye ve angarya şekline döküldü. Derebeyler toprağı köylüye kiralar onun elde ettiği kazançtan hediye adı altında pay alırlardı.

Sonraları Krallar zora dayanan vergi şeklini ortaya çıkardılar. Vergi işleri için Krallık Meclisleri ve sadece vergi işleri konusunda karar veren parlamentolar kralın vergi isteklerini görüşürdü. Fakat bunun dışında kralın keyfine göre emirler çıkarılarak vergi toplandığı da olurdu.

Büyük Fransız ihtilali XVI. Louis’in yeni vergi toplamak için asiller, rahipler ve halk temsilcilerini bir meclis halinde toplaması ile patlak vermişti. Bu meclis sonradan idareyi eline alarak vergiye karar verme hakkının kendisine ait olduğunu dünyaya yaymıştı.

Advertisement

Osmanlı İmparatorluğunda Abdülaziz devrine kadar vergilerin ağırlık merkezini toprak ürünlerinden alınan “Aşar” ile hayvanlardan alınan “Ağnam” vergileri teşkil ederdi. Ayrıca Hıristiyanlar’dan alınan “Cizye” ile herkesten eşit olarak alınan “Tekâlifi Örfiye” de birer vergiydi.

Cumhuriyetin ilanından sonra bütün bu vergiler kaldırılarak vergi sistemi yeni esaslara bağlandı. Çeşitli dönemlerde başa gelen hükümetler kendi politikaları uyarınca yeni vergiler getirip eski vergi kanunlarında sürekli değişiklikler yapmışlardır. Bu yazı yazılırken yapılan son vergi düzenlemesi asgari ücretten alınan verginin kaldırılması şeklinde olmuştur.


1 Yorum

 1. HİÇ YOK
  EY EMEKLİ VERGİ KONTROL MMEUR EMEKLİ VERGİ DENETMENİ
  UYANIP TEKRAR UYKUYA DAL
  EK GÖSTEGEYİ ALMANIZ ARTIK HAYAL
  FAZLA YEMEYİN ŞEKER BAL
  HAREKET ETME EVDE KAL

  BİRLİK BERABERLİK HİÇ YOK
  ELLAHEM HERHALDE KARNINIZ ÇOK TOK
  HAKSIZLIK BAĞRINIZA SAPLANMIŞ ACI BİR OK
  DOĞALGAZ YERİNE KULLANIRSINIZ ARTIK LİNYİT KOKJ

Leave A Reply