Veri İle İlgili Cümleler, Veri Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Veri ile ilgili cümleler. Veri kelimesi içeren “Veri” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Veri Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • 1989 verilerine göre doğum oranı binde 20,2, ölüm oranı binde 5,9’dur.
 • Verileri okuyup işlemesi için Oracle Veri Programı üzerinde bazı değişiklikler yaptım.
 • Parakete hesabı, gemilerin ya da uçakların konumunun, göksel gözleme gerek kalmaksızın, rota verilerine, katedilen yolun uzunluğuna (hızdan kestirilebilir), bilinen hareket noktasına ve bilinen ya da tahmini sürüklenme miktarına dayalı olarak belirlenmesidir.
 • Veri, herhangi bir biçimde, kullanılabilir yada kullanılamaz halde bulunabilir.
 • Yaptığımız deneyle elde ettiğimiz verileri bilgisayara kaydettik, inceleyeceğiz.
 • Gönderdiğin verileri bilgisayarda inceleyip, işledikten sonra seninle irtibata geçerim.
 • Veri, nesnelerin özelliklerini, olayları ve ilişkili çevreleri tanımlayan sembollerdir.
 • Sonda Güneş rüzgârları ve Güneş’in kozmik ışınlarına ilişkin pek çok veri toplamış, ayrıca Güneş tacı ile Kohoutek Kuyrukluyıldızımın kuyruğuna ilişkin ölçümler yaparak bu bilgileri Yer’e iletmiştir.
 • Veri, farklı formatlarda internet üzerinden yada kayıtlı bir ortamda internete bağlanmadan kaydedilebilir yada kayıttan geri alınabilir.
 • Bilgisayarın analiz süreci, verinin seçilmesi, sıralanması ve karşılaştırılması gibi süreçleri içerir.
 • Bluetooth teknolojisi ile ses ve veri iletimi yapılabilmektedir.
 • Bir verinin tek başına bir anlamı ve işlevi bulunmamaktadır.
 • Veri kalitesi, en genel anlamda, kaydedilen verilerin güvenilir ve kullanılabilir olması demektir.
 • Belirli bir bağlamda elde edilmiş çok sayıda ve farklı türden veri bir veri tabanında toplanmakta; veri tabanları oluşturmak ve yönetmek için yazılımlardan yararlanılmaktadır.
 • Kan ve hücre örneğin Kızılay’ın veri bankasına işlendi.


Leave A Reply