Vermont Nerededir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Vermont Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

VermontVermont;
Yüzölçümü: 24.887 km2.
Başlıca kentleri: Montpeleier (merkez), Burlington, Rutland, Barre (Kanada).

Amerika Birleşik Devletleri’nin 14. eyaleti. ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerindendir. Kuzeyden Quebec, doğudan New Hampshire, güneyden Massachussets, batıdan New York eyaletleriyle çevrilidir.

Kayalık ve engebeli yapıdaki eyalet toprakları, buzul döneminde buzul kaymaları sonucu oyulmuştur. Yaylalar geniş alanlar kaplar. En yüksek nokta, kuzeyde Green Dağları’nda Mansfield Doruğu’dur (1.340 m). Ap-palaş Dağlarinın uzantıları, eyalet toprakları yer şekillerinin oluşumunda önemli yer tutar. Güneybatıda Taconic Dağları yükselir. Yükselti, kuzeybatıda Green Dağları eteklerine, Champlain Gölü’ne ve doğuda Connecticut Irmağı’na doğru azalır. Green Dağlarından doğan Winooski, Champlain Gölü’ne dökülür. Chaplain Gölü, Quebec, New York ve Vermont eyaletleri sınırlarının kesiştiği yerde başlar, sınırı izleyerek güneye doğru uzanır. Connecticut Irmağı, New Hampshire-Vermont eyaletleri arasında sınır çizer. İklim karasaldır. Kışlar genelde soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak geçer. Kışın üç ay kar örtüsü yerden kalkmaz. Dağlık alanlar, zengin ormanlarla kaplıdır. Eyalet ekonomisinde tarımın önemli bir yeri vardır. Mısır, yulaf, tütün, patates, elma yetiştirilir. Eyaletin doğal yapısı, hayvancılığa (büyük, küçükbaş, kümes hayvanları) elverişlidir. Makine, bilgisayar parçaları, metalürji, besin, mobilya, selüloz-kâğıt, plastik, dokuma başlıca endüstri dallarıdır. Yeraltı kaynakları açısından zengindir. Toplam karayolu uzunluğu 22.400 km, demiryolu uzunluğu 1.200 km’dir. 10 havaalanı vardır. Turizm önemli bir gelir kaynağıdır. Nüfusun büyük bölümünü Beyazlar, geri kalanını Kızılderili, Asyalı ve Zenciler oluşturur. Tümü Hristiyan olan nüfusun % 20’si Katolik mezhebine, geri kalanı Birleşik Metodist, Protestan, Episkopal, Babtist, Üniteryan-Üniversalist kiliselerine bağlıdır. Eyaletteki ilk ve orta dereceli okullarda 108.000, en eski yükseköğrenim kurumu Vermont Üniversitesi’nde (1791) 8.500 öğrenci öğrenim görür. Middlebury Koleji (1800), Norwich Üniversitesi (1834), St Michael Koleji, öteki başlıca yükseköğretim kurumlarıdır. Sağlık hizmetleri ileri düzeydedir.

Tarih; 1724’te, İngilizler tarafından Kızılderili saldırılarına karşı Beyazlan korumak amacıyla Dummer Kalesi kuruldu. 1777’de, bağımsızlığını duyurdu. Federal Kongre, Vermont’u tanımayı onaylamadı. 10 yıl süreyle bağımsız kaldı ve bir eyaleti oluşturan tüm kurumlarını örgütledi. New York Eyaleti’nin karşı çıkmasına karşın, 4 Mart 1791’de Birlik’e katıldı. 13 kurucu eyaletin ortak bir anayasa oluşturmasının ardından Birlik üyesi ilk devlet oldu. 1812 Savaşı’nın dışında kalmaya çalıştı. İç Savaş’ta (1861-1865), etkin bir rol üstlenmedi. 2 Temmuz 1777’de yürürlüğe giren eyalet anayasası, 1793’te yeniden düzenlendi. Günümüzde de yürürlükte olan bu anayasaya göre, Eyalet Parlamentosu, iki yıl için genel oyla seçilen 30 üyeli Senato ve 150 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Eyalet, Federal Kongre’de, 1 temsilci, 2 senatörle temsil edilir.

Advertisement

Leave A Reply