Versay Antlaşması Nedir

0

Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya ile galip devletler arasında imzalanan Versay (Versailles) Barış antlaşması hakkında bilgi. Önemi ve sonuçları

Versay Barış Antlaşması Kapağı28 Haziran 1919 tarihinde Versay (Versailles) Sarayı’nda Almanya ile İngiltere, Fransa, Birleşik Amerika ve İtalya arasında imzalandı. Bu barış antlaşması tarihte eşi bulunmayan siyasi bir belgedir. 1914 yılında patlayan Birinci Dünya Savaşı dört yıl sürdükten sonra üçlü ittifak devletlerinin mağlubiyeti ile sona erdi. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemanceau, Birleşik Amerika Başkanı Wilson ile İtalya Başbakanı Orlando’nun hazırladıkları çok ağır barış şartları Alman delegelerine itirazsız ve münakaşasız kabul ve imza ettirildi.

Advertisement

Bu antlaşma ile Almanya’nın ordusu ve donanması sıfırdan aşağı bir dereceye düşürüldü. 1.600 tonu geçen bütün ticaret gemileri, 1.000 ile 1.600 ton arasındaki gemilerin yarısı, balıkçı gemilerinin ve balıkçı sandallarının dörtte biri ve bütün sömürgeleri elinden alındı.

Alsace-Loraine Fransa’ya, Doğu Prusya Lehistan’a ve Çekoslavakya’ya verildi. Ruhr ve Saar kömür ve demir havzaları da geçici kaydı ile Fransa’ya teslim edildi üstelik Almanya’ya çok ağır tazminat yükletildi.

Ancak bu ağır şartlar altında ezilmesi ve yokolması beklenen Almanya’da oluşan bir dizi siyasi olaylar sonucu Hitler başa geçmiş ve tekrar Almanya bir dünya savaşına sebep olmuştur.

Advertisement

Versay barış antlaşması 10 Ocak 1920’de resmen yürürlüğe girmiştir.

Genel hatlarıyla, 10 Ocak 1920’de yürürlüğe giren Versay Antlaşması, Bismarck (Bismark)ın kurduğu Almanya’yı yıkıyor ve yeni bir Avrupa düzeni kuruyordu.

Ayrıca bu barış antlaşması ile beraber Almanya’nın Çin ve Büyük Okyanus’ta bulunan hakları ve adalar Japonya’ya teslim edilmiştir. Almanya bu antlaşma ile Avusturya ile kesinlikle birleşmeyeceğini de taahhüt etmiştir.

Almanya’da mecburi askerlik Versay antlaşması ile kaldırılmış ve maksimum 100.000 kişilik bir ordu oluşturabilmesi için yetki verilmişti. Almanya’nın denizaltı ve savaş uçağı yapması kesinlikle yasaklanıyordu.

Advertisement


Leave A Reply