Vezir (Vali) Olamazsın Demedim Adam Olamazsın Dedim Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

0

Vezir (Vali) Olamazsın Demedim Adam Olamazsın Dedim ne demek? Deyimin açıklaması, anlamı, hikayesi nedir, hakkında bilgi.

Adam olamazsın dedim

Advertisement

Vezir (Vali) Olamazsın Demedim Adam Olamazsın Dedim Anlamı;

Bu deyim, “okumanın, makamın, mevkinin, şöhretin, ya da, paranın insanı insan yapmaya yetmeyeceğini” anlatmak için kullanılır.

Hikayesi;

Babası oğlunun, iş bilmez ve gamsız hâline bakıp; “Sen adam olmazsın,” dermiş. Çocuk okumuş, devlet kapısına yamanmış, vezir olmuş. Uşaklarını göndertip babasını konağına çağırtmış: “Bak sen bana Adam olamazsın! Adam olamazsın.’ derdin ama ben vezir oldum” demiş.

Babası, oğlunun kıyafetlerini, belindeki kılıcı, şöyle bir süzdükten sonra; “Oğlum ben sana ‘adam olamazsın’ dedim, ‘vezir olamazsın’ demedim ki,” demiş. “Sen adam olsaydın, babanı ayağına getirtmez, kalkar kendin gelirdin.”

Deyimin Vali Olamazsın Demedim Versiyonunun Hikayesi;

Vaktiyle köyün birinde bir baba ile oğul yaşarmış. Oğul oldukça dik başlı, uyumsuz, saygısız bir delikanlı imiş. Babası onun bu hallerinden hoşnut olmaz, “Oğul bu gidişle sen adam olamazsın.” dermiş. Bu söze çok içerleyen delikanlı evi barkı terk edip yollara düşmüş. Yıllarca okumuş, sonra çalışmış emek harcamış ve bir gün kendi köylerinin de bağlı bulunduğu vilayete vali olmuş. Yıllardır içinde sakladığı kızgınlıkla adamlarına emir vermiş ve babasını buldurmuş. Yaşlı adamı apar topar evinden alıp valinin huzuruna çıkartmışlar. Ne olup bittiğini anlamayan adamcağız aradan geçen onca yılın etkisiyle oğlunu da tanıyamamış. Vali “İyi bak bakalım, beni tanıyabilecek misin?” demiş. Adam “Siz bu şehrin valisisiniz” demiş. Vali kahkahalarla gülerek adamın elini öpmüş. “Ben senin oğlunum” demiş. Arkasından da böbürlenerek “Hani sen bana ‘Adam olamazsın’ diyordun ya bak işte vali oldum” demiş.

Advertisement

Yaşlı adam dikkatli bakınca tanımış evladını. Vali övüne övüne anlatmış onca zaman yaptıklarını. Yaşlı adam sessizce dinledikten sonra: “Evlat beni vali olduğunu söylemek için mi böyle apar topar getirttin?” Böyle bir soruyu beklemeyen valiye: “Ben sana vali olamazsın demedim, adam olamazsın dedim. Nitekim beni haklı çıkardın. Aksi takdirde beni böyle ayağına çağırmak yerine kalkıp sen gelirdin elimi öpmeye” demiş.

Bu ifade insanın gerçekten “adam” olmasının mevki makam sahipliğiyle gerçekleşmediğini ancak belli bir şahsiyet kazanarak ve yerli yerinde davranmasını öğrenince adam olunabileceğini anlatmak için kullanılır.


Leave A Reply