Vietnam Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

0

Vietnam Savaşı ile ilgili olarak kısa bilgi. 1965 ile 1973 yılları arasında gerçekleşmiş olan Vietnam Savaşı ile ilgili kısa bilgi.

Vietnam Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

Vietnam Savaşı
Vietnam Savaşı (1965- 1973)

Advertisement

1854 Cenevre Antlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam adında bağımsız devletler ortaya çıkmış, bu ülkelerden Kuzey Vietnam Kominizm rejimini benimsemiştir. ABD bu olay karşısında Güney Vietnamla ilgilenmeye başladı. (ABD Sovyet Rusya’ya karşı bir politika izlediği, için Güney Vietnama yönelmiştir.)

Vietnam Savaşı, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kuzey ve Güney Vietnam olarak ikiye bölünen Vietnam da; SSCB ve Çin’in Kuzey, ABD’nin Güney Vietnam’ın yanında savaşa girmesi ile cereyan etmiştir.

Kennedy suikastına kadar bölgeye savaşçı güç göndermeyen ABD, suikast sonrasında başa geçen Johnson döneminde “Tonkin Körfezi Baskını” ile bazı gemilerin batırılması üzerine Kuzey Vietnam’a askeri güç göndermeye ve bölgeyi havadan bombalamaya başlamıştır. Savaşa katılan ABD’li askerlerin çoğunun yaralı ve ölü olarak ülkelerine dönmeleri ABD kamuoyunda tepkilere neden olmuştur. Vietnam Savaşı’nı sona erdiren barış antlaşması 1973’te Paris’te imzalandı.

Advertisement


Leave A Reply