Virginia (Virjinya) Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Virginia (Virjinya) Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

virjinyaVirginia (Virjinya); Amerika Birleşik Devletleri’nin çekirdeğini oluşturan temel 13 eyaletten biridir. Eyalet topraklan yaklaşık bir üçgen görünümü yansıtan sınırlar içinde kalır; küçük bir bölümü Delaware Yarımadası’nın güneyindedir. Doğu kıyıları düz ve yer yer bataklıktır, Eyalet toprakları, Potomac, Rappahannoc, York ve James gibi Chesapeake Koyu’na dökülen ırmaklarca sulanır. Kıyı oldukça girintili ve çıkıntılı bir yapı gösterir.

Advertisement

Batıya doğru, Fail Line’da ova sona erer ve dik olarak yükselen kayaların üzerinde Piedmont dağlık alan ve yüksek yaylasına geçilir. Daha batıda Ap-palaş Dağları’nın uzantıları, Blue Rid-ge üzerinde Rogers Dağı (1.750 m), eyaletin en yüksek noktasıdır. Appalaş Dağlan arasında yer alan derin vadiler arasında en önemlisi Shenandoah Vadisi’dir. En batıda Allegheny Dağları’nın uzantılarıyla güneybatı ucunda Cumberland Yaylası görülür. İklim koşullan tarıma oldukça elverişlidir. Yağış bütün mevsimlere düzenli dağılır. Yıllık ortalama yağış tutarı 1.000-1.300 mm’dir. Tütün en önemli tarım ürünüdür. Aynca, mısır, yerfıstığı, patates, elma, yem bitkileri üretilir. Elma ve buğday, özellikle Shenandoah Vadisi’nde yetiştirilir. Hayvancılık, ileri düzeydedir. Virginia Vadisi’nde sığır yetiştiriciliği yaygındır. Kıyıda balıkçılık (ıstakoz, midye vb) bir başka önemli gelir kaynağıdır. Kimya, tütün işleme, demiryolu araç-gereçleri, gemi yapımı, besin, dokuma, kâğıt, sigara temel endüstri etkinlikleridir. Kömür, kurşun, çinko, kireç, titanyum, yatakları işletilir. Shenandoah Ulusal Parkı, Koloni Tarihi Ulusal Parkı, Arlington Nouse Ulusal Anıtı ve benzeri doğal ve tarihsel değerleri, eyalete çok sayıda turist çeker.

Tarih: 1607’de James Irmağı kıyısında Jamestown adıyla ilk sürekli İngiliz yerleşimi kuruldu. 1620’den başlayarak yöreye kadın nüfusun göçü sağlandı. 1622’de, Kızılderili saldırıları İngiliz göçmenleri güç duruma düşürdü. 1624’te, bölge sakinleri, Büyük Britanya Krallığı’na başvurarak Kraliyete bağlılıklarını bildirdiler. İngiliz tarihinin ilk kraliyet kolonisi kurulmuş oldu. Koloni, 1652’ye kadar Büyük Britanya’ya bağlılığını korudu. 1690’da, taşımacılık anlaşmasında yapılan düzeltmeyle Virginia tütünü, Avrupa limanlarında alıcı bulmaya başladı. 1662’de tütün tarlalarında çalıştırılmak üzere Afrika’dan onbinlerce Zenci köle getirildi. Kızılderili ve Fransızlar arasındaki savaşların sona ermesi, batıya göçü kolaylaştırdı. 1774’te, Virginia koloni temsilcilerinden oluşan bir kongre kurulması önerildi ve ilk delegeler I. Virginia Konvanisyonu’nda seçildi. 1776’da Beşinci Konvansiyonda, Virginia Kolonisi’nin bağımsızlığı, anayasası onaylandı. 1776 Potsmouth ve Sulfolk’u ele geçirdiler. Amerikan Kara Kuvvetleri ve Fransız Filosu’nun ortak çabalarıyla İngiliz birliklerinin gücü kırıldı (1781). Thomas Jefferson’ un önderliğindeki Virginia’da, Amerikan Devrimi sırasında halka dinsel özgürlük tanındı. 1782’de, köleler özgürlük tanıyan bir yasa yürürlüğe girdi. 1786’da, tüm Virginia halkına dinsel özgürlük verilmesi, James Madison önderliğinde gerçekleşti. 1789’da, kuzeybatıda bir parça toprak, başkent Washington ve District of Columbia Federal Bölgesi’nin kurulması için Federal Hükümet’e bırakıldı. Virginia, İç Savaş’ta (1861-1865), önemli çatışma alanlarından birisi oldu, Konfederasyon (Güney) yanında yer aldı. Richmond Konfederasyon güçlerinin genel karargâhı olarak etkin rol oynadı. Appalaş Dağları’nın batısında yaşayan Virginialılar, Birlik (Kuzey) yanında yer almak amacıyla ayrılarak Batı Virginia adıyla yeni bir eyalet kurdular (1863). 1865’te, Konfederasyon çöktü. 1870’te, Virginia Parlamentosu, anayasasının 14. ve 15. maddelerinde değişiklik yaptı. Eyalet yeniden Birlik’e katıldı (26 Ocak 1870), kölelik kaldırıldı. 1971’de yürürlüğe giren yeni bir eyalet anayasasına göre, eyalet parlamentosu, genel oyla iki yıl için seçilen 100 üyeli Temsilciler Meclisi ve dört yıl için seçilen 40 üyeli Senato’dan oluşur. Virginia, Federal Kongre’de, 10 temsilci ve 2 senatörle temsil edilir.


Leave A Reply