Viyana Kongresi Tarihi

0

Viyana Kongresi ne zaman ve kimler arasında yapılmıştır? Viyana Kongresinin tarihi, toplanma amacı hakkında bilgi.

viyana-kongresiViyana Kongresi;1789 Fransız Devrimi’nin yarattığı Napolyon savaşlarıyla altüst olan siyasal yapıyı Avrupa çapında derleyip yeniden dengelemek için düzenlenen siyasal toplantıdır (1 Kasım 1814-9 Haziran 1815). Napolyon, karşısında birleşik güçlerin Paris üzerine hazırladıkları büyük saldırıdan kurtulmak için imparatorluk tahtından ilk kez 4 Nisan 1814’te feragat etti (oğlu yararına); Fontainebleau Antlaşmasına göre (11 Nisan) imparator unvanım korumakla birlikte Elbe Adası yönetimine geçmeyi kabul etti. Viyana Kongresi, işte bu karışık dönemin ürünü olan görüşmelerle yeni Avrupa’nın dengeli yapısını kurmayı amaçlayan pazarlıklar, paylaşmalar toplamıdır ve Napolyon’un Elbe’den kaçışıyla (1 Mart 1815) son savaşı olan Waterloo (18 Haziran 1815) arasındaki zaman içinde sonuçlanır.

Advertisement

İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya’ nın çıkarları doğrultusunda yürüyen Viyana Kongresi, “krallar halklara karşı” diye özetlenen sonuçlara ulaşmaya çalışmıştır. Bazı kaynaklar kıta Avrupası’nın üç hükümdarı arasında (Rus Çarı I. Aleksandr, Avusturya İmparatoru I. Franz, Prusya Kralı III. Friedrich-Wilhelm) Avrupa’daki yeni düzen için bir çeşit kutsal ittifak dayanışmasıyla birlik sağlandığını ileri sürerler; çünkü İngiltere daha çok deniz aşırı çıkarlarını güçlendirmeyi yeğleyecektir. Waterloo Savaşı’ndan dokuz gün önce açıklanan Viyana Kongresi kararları gereğince, Frausa 1789 sınırlarına çekilirken, yeni bir Felemenk Krallığı kuruldu, Sardinya yeniden oluşturuldu. İspanya-Portekiz eski sınırlarında kaldılar. Prusya-Avusturya, Rusya, İsveç belirgin oranda toprak kazançlarına kavuştular. Germen federasyonu 38 devletten oluştu. Kesin çözümler getirmeyen bu antlaşmanın ilkeleri kısa sürede zayıflayarak şanlı geçmişinin hakkım arayan Fransa ile ulusal bütünlüğe kavuşmak isteyen İtalya (8 devlet) ve Almanya, hemen karşı koymaya başladılar. Halkların bazı kazanılmış haklarım hiçe sayan Viyana Kongresi kararları, temelde eski rejimden yana, monarşilerin (krallık, imparatorluk, çarlık) ayakta kalmasına yöneliktir; krallık soylarını gözetir. Bu yüzden 19. yüzyıla gelişim ruhuna ters düşer.


Leave A Reply