Vizigotlar Kimdir? Vizigotlar Hakkında Bilgi

2
Advertisement

Vizigot kavmi ve Vizigot Krallığı hakkında bilgi. Yaşam yerleri ve siyasi yaşamları hakkında bilgi.

Vizigotlar Avrupa’da IV. ve V. yüzyıllardaki büyük göçe karışan Gotlar’ın batı koluna verilen addır.

IV. yüzyılın sonlarında Got’lar, Danimarka, İsveç gibi yerlerde kalabalık boylar halinde yaşıyorlardı. Sonraları Slavlar’ın akını ile ikiye ayrıldılar. “Vizigot” veya “Vestgot” denilen Batı Gotları güneye, Daçya topraklarına yöneldi. «Ostro-got» adı verilen Doğu Gotları ise önce Rusya’ya girdiler, sonra yeni göç dalgası ile batıya itildiler ve Vizigotlar’la birleştiler.

Vizigotlar, Tuna nehrini aştıktan sonra, Balkanlara yayıldılar. 378’de bir Roma ordusunu Edirne dolaylarında yendiler (832). Teodosius, Vizigotlarla uyuştu onları Roma ordusuna aldı.

Fakat bu uyuşma çok sürmedi. Vizigot Kralı Alarik, Batı Roma İmparatorluğunu ele geçirmek istiyordu. İtalya’ya birkaç sefer yaptı. Sonunda İmparator Honorius’un ordusunu yendi. Roma’yı kuşattı ve haraca bağladı. Fakat tahrip etmedi, kendisi de Roma hizmetine girdi.

Advertisement

Alarik’in yerine geçen Ataulf’da Batı Roma İmparatorluğunu kaldırıp bir Got Krallığı kurmak istiyordu. Fakat o da, Roma’nın hizmetinde kaldı. İspanya’da Vandallar’la çarpışırken öldü. Yerine geçen Valliya, Roma ile birlikte hareket etti. Vizigot’lar ve Got’lar Hunlara karşı da Romalılar ile birlikte savaştılar.

Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasından sonra İspanya’daki Vizigot Krallığı uzun yıllar yaşadı. Doğu Gotları olan Ostrogot’ların ise bugünkü Avusturya ve Yugoslavya toprakları üzerinde kurduğu Krallık VI. yüzyıla kadar tutunabildi. İspanya’daki Vizigot Krallığı, Müslümanların bu topraklara geçmesine kadar sürdü. Arap Komutanı Tarık, 711’de Vizigotları yenince bu kavimin siyasi tarihleri kapanmış oldu.


2 yorum

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?