Vücudumuzda Gerçekleşen Yaşamsal Faaliyetler ve Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Vücudumuzda gerçekleşen yaşamsal faaliyetler nelerdir? Büyüme, yenilenme, üreme, ihtiyarlama ve ölüm olayı hakkında bilgi.

İnsan Vücudu

Kaynak : pixabay.com

Vücudumuzda Gerçekleşen Yaşamsal Faaliyetler

Vücutta gerçekleşen yaşamsal faaliyetler şöyle özetlenebilir:

  1. Metabolizma,
  2. Üreme,
  3. Kalıtım,
  4. Hareket,
  5. Duyular,
  6. Uyku,
  7. Büyüme,
  8. Yenileme ( rejenerasyon )
  9. İhtiyarlama ve ölüm.
emekleyen bebek

Kaynak: pixabay.com

Büyüme ve Yenilenme

Organizma, doğuştan başlayarak belirli bir çağa kadar hücrelerin çoğalması ve hücreler arası maddelerin artmasıyla büyür. Büyüme, vücut ağırlığının artması ve boy uzamasıyla belli olur. Yaş ilerledikçe büyüme hızı azalır. Büyümede organizmanın dıştan gösterdiği değişiklikle beraber içte de birtakım kimyasal değişmeler ojur. Vücudun su oranı azalır, yağ ve protein oranı çoğalır. Meselâ yeni doğmuşta su miktarı vücudun %77’si iken erginde %58-69’u kadardır. Büyümede alınan besinin önemi çoktur. Ayrıca hormonlar ve vitaminlerin bu bakımdan büyük rolleri vardır.

Çocuk doğduğu zaman, ortalama 50 cm. boyundadır. Birinci yaşta 20, ikinci yaşta 10 santimetre kadar bir boy uzaması olur. Altı yaşına .kadar uzama hızla gider. 6-12 yaşlar arasında biraz yavaşladıktan sonra 12 yaşında tekrar hızlanır ve 17’de yavaşlamaya başlar, 25 yaşında kesin halini alır. 50 yaşına kadar sabit kalan boy, yaşlılıkta bir miktar kısalır.

Çocuk, ortalama 3.250 gram olarak dünyaya gelir. Normal beslenmeyle ağırlık beşinci ayda iki, birinci yaş sonunda üç mislini bulur. Boyla birlikte artan ağırlık, boy en yükseğe eriştiği zaman da artmakta devam eder.

Yenileme (Rejenerasyon)

Rejenerasyon, tazeleşme, sürme demektir. Canlı varlıklar kaybolan parçalarını yerine getirebilirler. Bu özellik ilkel organizmalarda daha fazladır. Meselâ, polipler, medusalar vücutlarının önemli bir kısmını yenileyebilirler. İnsanda yenileme kabiliyeti dokulara göre değişir. Kan, tazelenmeye çok elverişlidir. Kan kayıplarından sonra, kan suyu, akyuvarlar ve alyuvarlar yeniden yapılır, mukozalar da tazelenebilir. Kan damarları yeni kılcal damarların meydana gelmesiyle yenilenir. Kaslarda, kayıp azsa tazelenir, çoksa bağ dokusundan nedba meydana gelir. Sinir kesilecek olursa sinir hücresinden ayrı kalan kısım değişime uğrar. Kemiklerde yenilenme, kemik zarı ve kemik özünden olur.

Advertisement

Beyin dokusu ise yenileşmeye hiç elverişli değildir.

gülen yaşlı

Kaynak: pixabay.com

İhtiyarlama ve Ölüm

Belirli bir çağdan sonra organlarda düşkünlük başlar. Madde ve enerji alış verişi yetmez olur. Bu hale ihtiyarlama deriz. İhtiyarlama ve alyuvarlarda direncin azalması, yağ metabolizmasında bozukluklar, kemiklerde değişmeler sonucu boyun kısalması, kalpte büyüme, damar esnekliğinin azalması, karaciğerin ufalması, mukozaların incelmesi, beyin dokusunda değişmeler, omurilikte bozukluklar vs.

Bu değişmeler birden başladığı gibi yavaş yavaş da meydana gelebilir, insandan insana ihtiyarlık yaşı çok fark gösterir.

Yukarıda belirtilen değişmeler, en sonunda ölümü meydana getirir. Hayati organların bilhassa beynin iflâsı ölümle sonuçlanır.


Leave A Reply