Vücudumuzdaki Sistemler Nelerdir?

3
Advertisement

Vücudumuzda yer alan 7 adet sistem hakkında kısa bilgiler. Vücut sistemlerimiz nelerdir?

VücudGün içerisinde neler yaptığımızı bir düşünelim. Otururuz, kalkarız; yürür, koşarız; görür, işitiriz; düşünür, konuşuruz; yeriz, içeriz. Bütün bu yaptıklarımızda, vücudumuzun çeşitli parçaları iş görür: Bacaklarımızla yürür, koşarız; elimizle yazı yazarız, kitap tutarız, çeşitli eşyayı kullanırız; yemeklerimizi dişlerimizle çiğneriz, midemiz, bağırsaklarımız onları sindirir; kulağımız işitmeye, dilimiz konuşmaya, gözümüz görmeye yarar. j

İşte, vücudun bütün bu işleri yapan parçalarına organ denir. Organlar işlerini tek başlarına göremezler, onlara bağlı daha başka tamamlayıcı parçalar vardır ki organlar bunlarla birlikte birer bütün meydana getirir. Bunlara da sistem’ler diyoruz. Vücudumuzda başlıca 7 sistem vardır.

HAREKET SİSTEMİ : İskelet’le kas’lardan meydana gelir. İskeletimiz vücudumuza biçimini verir; kaslar da, hareketimizi sağlar.

İskelet kemiklerden meydana gelmiştir. Kemikler beyaz, sert, dayanıklı bir dokudan yapılmıştır. Bu kemikler, oynayan, ya da oynamayan eklemlerle birbirine bitişmiştir. Ergin bir insanda 213 kemik vardır. İskeletimizin ekseni omurga’âıv. Omurganın yukarı ucunda baş vardır. Kaburga kemikleri, iki yandan, omurgaya tutunmuştur; önde göğüs kemiği ile birleşerek, göğüs boşluğunu meydana getirirler. Kollarımız, kürek ve köprücük kemikleriyle omurganın üst kesimine, bacaklarımız da leğen ve kalça kemikleriyle omurganın alt kesimine tutunmuştur.

Advertisement

Kaslarımız iskeleti meydana getiren kemiklerin çevresinde toplanmıştır; vücudumuza hareket sağlarlar. İnsan vücudunda 501 çizgili kas vardır. Hareketi sağlayan bu kaslardır. İç organlarımız ise düz kaslardan yapılmıştır.

SİNİR SİSTEMİ : Vücudumuzdaki bütün öbür sistemlerin görevlerini sinir sistemi düzenler. Bu sistemin canlıların hayatında büyük bir yeri vardır. Bütün duyu organlarımız sinir sistemine bağlıdır.

Duyu Organları : İnsanların, hayvanların dış dünyanın etkilerini duymalarına duyu denir. Beş duyumuz vardır:

1)Görme: Görmemizi sağlar. Bu duyunun organı göz’dür.
2)İşitme: Sesleri duymamızı sağlar. İşitme duyusunun organı kulak’tır.
3)Tatma: Tat almamızı sağlar. Organı dil’div.
4)Koklama: Koku almamızı sağlar. Koklama organımız burun’dur.
5)Dokunma: Bu duyunun en önemli organı deri’dir. Dokunma duyumuz sıcağı, soğuğu, acıyı, basıncı duymamızı sağlar.

Advertisement

DOLAŞIM SİSTEMİ : Bu sistemi kalp, damarlar, kan meydana getirir. Kanın vücudumuzda dolaşmasını, hücrelere oksijen, besin maddeleri taşınmasını kalp sağlar. İnsan vücudunda iki türlü dolaşım vardır: 1) Küçük dolaşım (kirli kanın dolaşımı); 2) Büyük dolaşım (temiz kanın dolaşımı).

SİNDİRİM SİSTEMİ : Yaşamamızı sağlayan en önemli işlerden biri de sindirimdir. Besinler, kana geçebilecek hale gelene kadar, vücudumuzda türlü değişikliklere uğrarlar. Bu değişiklikler ağızda başlar, barsaklarda sona erer. İşte, bu işleri sağlayan düzene sindirim sistemi deriz. Sindirim sistemimiz ağız, gırtlak, yemek borusu, mide, barsaklar’dan meydana gelmiştir.

SOLUNUM SİSTEMİ : Canlıların havadan oksijen gazı alıp, karbondioksit gazı çıkarmalarına solunum denir. Bir insan aç, susuz bir süre yaşayabilir de, havasız birkaç saniye duramaz.

Solunum ikiye ayrılır: 1) İç solunum; 2) Dış solunum.

Advertisement

Dış solunum akciğerlerde olur. Oksijen havadan kana geçer; kandaki karbondiyoksit de dışarı verilir. İç solunum ise, kanla dokular arasında olur. Oksijen kılcal damarlardaki kandan dokuya girer; karbondioksit de dokudan kana geçer. Solunum aygıtlarımız soluk borusu, bronşlar, akciğerler’ dir.

BOŞALTIM, ÜRETİM SİSTEMİ : Böbreklerle üretim organlarından meydana gelmiştir. Böbrekler vücudumuzdaki zararlı sıvıları dışarı atmamızı, üreme organları ürememizi sağlar.

İÇ SALGI BEZLERİ : İçinden geçen kandan belirli maddeleri ayırarak salgı meydana getiren organlara bez denir. Bezlerin çeşitli görevleri vardır. Vücudumuzdaki en büyük bez karaci-ğer’dir. Öbür bezlerin başlıcaları şunlardır: Tükürük bezleri, pankreas, kal-kansıbez (tiroid), paratiroid, timus, hipofiz, böbreküstü bezleri, üreme bezleri.

Advertisement

3 yorum

Leave A Reply