W Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler – Colors Start With W – Renkler Listesi

0
Advertisement

Baş harfi W olan ingilizce renkler. W harfi ile başlayan ingilizce renkler ve anlamları nelerdir? W harfiyle ingilizce renkler ve anlam listesi.

W Harfiyle İngilizce Renkler

W Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

White – Beyaz

White is the color of pure sunlight. White light can be made by putting all the other colors of light on the spectrum together. These other colors are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet.

Beyaz, saf güneş ışığının rengidir. Spektrumdaki diğer tüm ışık renkleri bir araya getirilerek beyaz ışık elde edilebilir. Bu diğer renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit ve menekşe rengidir.

Beyaz Renk

Beyaz – White

White is linked with light, goodness, innocence, purity, cleanliness and virginity. It is sometimes thought to be the color of perfection. The opposite of black, white usually has a positive connotation. White can stand for a successful beginning. In heraldry, white depicts faith and purity.

Beyaz ışık, iyilik, masumiyet, saflık, temizlik ve bekaret ile bağlantılıdır. Bazen mükemmelliğin rengi olduğu düşünülmektedir. Siyahın karşıtı, beyazın genellikle olumlu bir çağrışımı vardır. Beyaz, başarılı bir başlangıç için kullanılabilir. Hanedanlık armalarında, beyaz inanç ve saflığı göstermektedir.

Advertisement

In advertising, white is linked with coolness and cleanliness because it is the color of snow. You can use white to show simplicity in high-tech products. White is an appropriate color for charitable organizations; angels are usually imagined wearing white clothes. White is associated with hospitals, doctors, and cleanliness, so you can use white to show safety when promoting medical products. White is often linked with low weight, low-fat food, and dairy products.

Reklamcılıkta beyaz, karların rengi olduğu için serinlik ve temizlik ile bağlantılıdır. Yüksek teknolojili ürünlerde sadeliği göstermek için beyazı kullanabilirsiniz. Beyaz, hayır kurumları için uygun bir renktir; Melekler genellikle beyaz kıyafetler giyerler. Beyaz, hastaneler, doktorlar ve temizlik ile ilişkilidir, böylece tıbbi ürünleri tanıtırken güvenliği göstermek için beyazı kullanabilirsiniz. Beyaz genellikle düşük ağırlık, az yağlı yiyecek ve süt ürünleri ile bağlantılıdır.

Wisteria – Morsalkım

Wisteria

Wisteria – Mor Salkım

Wheat – Buğday Rengi

buğday rengi

Wheat – buğday rengi

Diğer W ile Başlayan İngilizce renkler ve Hex Kodları Listesi

 • Warm black #004242
 • Wheat #F5DEB3
 • White #FFFFFF
 • Wild blue yonder #A2ADD0
 • Wild orchid #D470A2
 • Wild Strawberry #FF43A4
 • Wild watermelon #FC6C85
 • Windsor tan #A75502
 • Wine #722F37
 • Wine dregs #673147
 • Winter Sky #FF007C
 • Wintergreen Dream #56887D
 • Wisteria #C9A0DC
 • Wood brown #C19A6B


Leave A Reply