Washington Eyaleti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika’da ki 42.eyalet olan Washington eyaleti hakkında bilgi.

Washington Eyalet Bayrağı

Washington Eyalet Bayrağı

Amerika Birleşik devletleri’nin 42. eyaletidir. ABD’nin kuzeybatı eyaletlerindendir. Kuzeyden Kanada’nın İngiliz Kolombiyası, doğudan ABD’nin Idaho, güneyden Oregon eyaletleri ve batıdan Büyük Okyanus ile çevrilidir.

Büyük Okyanus, batı kıyısı dışında kuzeybatıdan eyalet topraklarına derince bir körfezle girinti yapar. Bu girintinin içinde irili ufaklı adacıklar vardır ve kıyıları oldukça girintili çıkıntılıdır. Eyalet topraklarını kuzey-güney doğrultusunda kesen Kaskad Dağları üzerinde Rainier (4.392 m), Baker (3.277 m), Glacier (3.181 m), Adams (3.751 m) gibi volkanik doruklar vardır. Sıradağların doğu ve kuzeydoğusunda, Columbia, Okanegan yaylaları uzanır. Batıda Okyanus kıyısına doğru yükselti azalır ve bir çöküntü oluğuna geçilir. Bu oluğun kuzeyinde Puget Sound Halici karaya sokulur, Haliç, Okyanustan Juan de Fuca ve Georgia boğazlarıyla ayrılır. Eyaletin en önemli ırmağı Columbia’dır. Eyaletin doğu bölümünde yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı karasal iklim egemendir. Batıda okyanustan gelen etkilerle iklim yumuşar, yağış artar. Okyanus kıyıları oldukça düzdür. Kıyı Dağları’nın batı etekleri, kıyıya doğru alçalır. Kıyıya koşut uzanan ve yer yer iç kesimleri genişleyen bir kıyı ovası uzanır. Columbia Irmağı halici ve kuzeyindeki Grays Körfezi, kıyıda göze çarpan başlıca girintilerdir.

Doğal bitki örtüsünü, toplam alanın % 55’ini içeren ormanlar oluşturur. Tarımsal üretim eyalet gelir kaynakları içerisinde önemli yer tutar. Elma ve buğday üretiminde ABD’nin önde gelen eyaletleri arasındadır. Armut, kiraz, kuşkonmaz, bezelye, patates, havuç, yem bitkileri öteki önemli ürünleridir. Hayvancılık oldukça gelişmiştir. Süt ineği, sığır, koyun, domuz, kümes hayvanları yetiştirilen başlıca hayvanlarıdır. Balıkçılık (sombalığı, İstakoz, midye vs) önemli gelir kaynaklarıdır.

Orman ürünlerine dayalı endüstri eyaletin üçüncü büyük endüstri dalıdır (kereste, kâğıt, kontrplak üretimi). Uçak ve uzay, makine, kimya gemi yapımı öteki önemli endüstri dallarıdır. Okanogan Yaylası’nda zengin demir filizi ve alüminyum yatakları vardır. Uranyum, diatomit, altın, gümüş, çinko, kurşun öteki yeraltı kaynaklarıdır. Eyalet dünyanın en büyük hidroelektrik enerji üreticisidir (tüm ABD gereksiniminin % 22’sini karşılar). Büyük Conlee Barajı dünyanın en büyük beton dolgu barajları arasındadır.

Rainer Dağı Ulusal Parkı, Olimpik Ulusal Parkı, Whitman Ulusal Parkları ve Fort Vancouver ve Whitman tarihsel parkları, Coulee Barajı çevresi ve öteki doğal güzellikler her yıl çok sayıda turist çeker. 4.000 km otoyolu, 3.500 km demiryolu, 365 adet çeşitli büyüklükte havaalanı vardır. Nüfusun % 85’ini Beyazlar, % 5’ini Afro-Amerikanlar, geri kalanını Asya kökenliler ve Kızılderililer oluşturur. Halkın tamamına yakını Hıristiyandır. Eğitim ve Sağlık hizmetleri ileri düzeydedir.

Advertisement

Leave A Reply