Example – Watch The Sun Come Up Çevirisi

0

Example Watch The Sun Come Up Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Example Watch The Sun Come Up şarkısının Türkçe sözleri.

Example – Watch The Sun Come Up Çevirisi

 • Hey, good morning
  Hey,günaydın
  Hey, it’s calling
  Hey,çağırıyor
  Hey, good morning
  Hey,günaydın
  Watch the sun come up
  Güneşin doğuşunu izle
  It’s calling
  Çağırıyor
  I want another day with you
  Seninle diğer günü istiyorum
 • How can I explain it scratchin my brain
  Nasıl açıklayayım ismini beynime kazıdım
  How can 10 hours feel like 10 years?
  10 saat 10 gün gibi nasıl hissedilebilir?
  I cry 10 men’s tears as it disappears
  O gözden kaybolduğunda 10 adam gibi ağlarım
 • With the passionate atmosphere
  Ateşli ortamla
  Took your glove as a souvenir
  Bir hatıra olarak senin eldivenini aldı
  Left the other on the pillow as I stroked your ear
  Yastıkta kulağını okşadığım gibi diğerini bıraktı
  One last breathe of your hair, stared for a second
  Senin saçındaki son bir soluk,ikincisi için bakakaldı
  Then the doorway beckoned
  Sonra kapı aralığını işaret etti
 • I’m a lover not a fighter
  Ben bir aşığım bir savaşçı değil
  So I didn’t fight the fact that I more than liked ya
  Bundan dolayı senin beğendiğinden daha fazla gerçekle savaşmadım
  Didn’t matter we were under influence
  Önemli değildi biz tesir altındaydık
 • Made sense this was more than lust
  Bu şehvetten daha mantıklıydı
  I don’t own you, you don’t own me
  Senin değilim,sen benim değilsin
  One night only, if only
  Sadece bir gece,eğer sadece
  I could take you back and just show you off
  Senin geri alabilirdim ve sadece hava atabilirdim
  But I guess if I did that, the magic is lost
  Fakat tahmin ediyorum eğer bunu yaparsam,sihir kaybolur
 • Pre chorus:(Nakarattan önce)
 • Believe me I wanna stay
  İnan bana kalmak istiyorsun
  But I’m off and away
  Ama ben kapalıyım ve uzaktayım
 • Chorus:(Nakarat)
 • Hey, Good Morning
  Hey, günaydın
  Watch the sun come up
  Güneşin doğuşunu izle
  It’s calling
  Çağırıyor
  I want another day with you
  Seninle diğer günü istiyorum
 • Verse 2:(2.kıta)
 • You and that red dress – What a pairing
  Sen ve o kırmızı elbisen – ne kadar eşleşmiş
  I kept staring, you couldn’t have said less
  Bakakalmaya devam ettim,söylediğimden daha az olmayabilirsin
  Can’t let my head rest, thinking about ya,
  Kafamın dinlenmesine izin vermeyebilirim,senin hakkında düşünüyorum
  Really wanna look into your catwoman eyes
  Senin kedi kadın gözlerine gerçekten bakmak istiyorum
 • Turn back time, cause it flies by
  Geri dön zaman,çünkü uçarak
  You know, them Marty mcfly vibes
  Bilirsin,onların Marty Mcfly heyecanları
  See, I can picture the bright lights
  Gör,parlak ışıkları çizebilirim
  Sights and night skies and boats go by
  Görüntüler ve gece gökler ve botlar giderekten
 • I don’t why it happened so fast
  Nedeni çok hızlı olmamış
  When I tried to speak your language I’m happy you laughed
  Ne zaman senin dilinden konuşmayı denesem senin gülüşün beni mutlu ediyor
  Cause I’m hardly a linguist
  Çünkü zorlukla bir dil uzmanıyım
  Spoke through kisses you didn’t speak English
  İngilizce konuşmadığından öpücükler sana doğru konuştu
 • And It was hard to distinguish
  Ve onu ayırt etmek zordu
  Love at first sight or holiday romance?
  İlk bakışta aşk veya romantik tatil?
  Don’t care I was lost in the moment
  Önemli değil seni hemen kaybettim
  I really shoulda missed that flight
  O uçuşu gerçekten kaybetmeliyim
 • Pre Chorus:
 • Believe me I wanna stay
  İnan bana kalmak istiyorsun
  But I’m going away
  Ama dışarı gidiyorum
 • Chorus:
 • Hey, Good Morning
  Hey, günaydın
  Watch the sun come up
  Güneşin doğuşunu izle
  It’s calling
  Çağırıyor
  I want another day with you
  Seninle diğer günü istiyorum
 • Hey, Good Morning
  Hey, günaydın
  Watch the sun come up
  Güneşin doğuşunu izle
  It’s calling
  Çağırıyor
  I want another day with you
  Seninle diğer günü istiyorum
 • Middle 8:
 • I don’t think I could be dreaming I felt your touch
  Düşemiyorum hayalde olabilirdim senin dokunuşunu hissettim
  No I remember you breathing when I woke up
  Hayır hatırlıyorum ben uyandığım zaman soluklanıyordun
  Now all I have are these memories I can’t trust
  Şimdi bütün hafızamdakilere güvenemem
  Just one day, wont be enough
  Sadece bir gün,yeterli yeterli olmayacak
 • Chorus:
 • Hey, Good Morning
  Hey, günaydın
  Watch the sun come up
  Güneşin doğuşunu izle
  It’s calling
  Çağırıyor
 • I want another day with you
  Seninle diğer günü istiyorum
  Hey, Good Morning
  Hey, günaydın
  Watch the sun come up
  Güneşin doğuşunu izle
  It’s calling
  Çağırıyor
  I want another day with you
  Seninle diğer günü istiyorum

Advertisement

Leave A Reply