Susan Boyle – Wild Horses Çevirisi

0

Susan Boyle Wild Horses Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Susan Boyle Wild Horses şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri.

Susan Boyle – Wild Horses Çevirisi

Childhood living it’s easy to do
Yapmanın kolay olduğu çocukluk dönemi
The things that you wanted well I bought them for you
İstediğin bu şeyler güzel senin için aldım onları
Graceless lady, you know who I am
Kaba bayan,sen benim kim olduğumu biliyorsun
You know I can’t let you just slide through my hands
Biliyorsun ellerimi sana doğru kaydırmama izin veremem

Advertisement

Wild horses couldn’t drag me away
Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez
Wild horses, couldn’t drag me away
Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez

I watched you suffer a dull aching pain
Ben seni sersemleten bir acıyı çektiğini izledim
Now you’ve decided to show me the same
Aynısını bana göstermek için şimdi sen karar verdin
But no sweeping exits or offstage lines
Ama geniş kapsamlı çıkışlar veya sahne arkasındaki çizgiler
Could make me feel bitter or treat you unkind
Beni daha iyi hissettirebilirdi veya sana acımasızca muamele edebilirdim

Wild horses couldn’t drag me away
Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez
Wild horses, couldn’t drag me away
Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez

I know I dreamt you a sin and a lie
Biliyorum seni rüyamda bir günah ve bir yalanla gördüm
And I have my freedom, but I don’t have much time
Ve ben özgürleştim,ama fazla zamanım yok
Fate has been suffered and tears must be cried
Kader acı çektirdi ve gözyaşları mutlaka dökülmeliydi
So let’s do some living after we die
Böylece ölümümüzden sonra yaşam devam eder

Advertisement

Wild horses, couldn’t drag me away
Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez
Wild horses, couldn’t drag me away…away
Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez…uzağa


Leave A Reply