Susan Boyle, Wild Horses Çevirisi

0
Advertisement

Susan Boyle Wild Horses Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Susan Boyle Wild Horses şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri.

Susan Boyle – Wild Horses Çevirisi

 • Childhood living it’s easy to do
  Yapmanın kolay olduğu çocukluk dönemi
  The things that you wanted well I bought them for you
  İstediğin bu şeyler güzel senin için aldım onları
  Graceless lady, you know who I am
  Kaba bayan,sen benim kim olduğumu biliyorsun
  You know I can’t let you just slide through my hands
  Biliyorsun ellerimi sana doğru kaydırmama izin veremem
 • Wild horses couldn’t drag me away
  Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez
  Wild horses, couldn’t drag me away
  Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez
 • I watched you suffer a dull aching pain
  Ben seni sersemleten bir acıyı çektiğini izledim
  Now you’ve decided to show me the same
  Aynısını bana göstermek için şimdi sen karar verdin
  But no sweeping exits or offstage lines
  Ama geniş kapsamlı çıkışlar veya sahne arkasındaki çizgiler
  Could make me feel bitter or treat you unkind
  Beni daha iyi hissettirebilirdi veya sana acımasızca muamele edebilirdim
 • Wild horses couldn’t drag me away
  Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez
  Wild horses, couldn’t drag me away
  Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez
 • I know I dreamt you a sin and a lie
  Biliyorum seni rüyamda bir günah ve bir yalanla gördüm
  And I have my freedom, but I don’t have much time
  Ve ben özgürleştim,ama fazla zamanım yok
  Fate has been suffered and tears must be cried
  Kader acı çektirdi ve gözyaşları mutlaka dökülmeliydi
  So let’s do some living after we die
  Böylece ölümümüzden sonra yaşam devam eder
 • Wild horses, couldn’t drag me away
  Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez
  Wild horses, couldn’t drag me away…away
  Vahşi atlar beni uzağa sürükleyemez…uzağa


Leave A Reply