William Edmondstoune Aytoun Kimdir?

0

William Edmondstoune Aytoun kimdir? Şiirleri ve parodileri ile tanınmış olan İskoç şair William Edmondstoune Aytoun hayatı ve eserleri.

William Edmondstoune AytounWilliam Edmondstoune Aytoun (d. 21 Haziran 1813, Edinburgh – ö. 4 Ağustos 1865, Elgin, Moray, İskoçya), hafif şiirleri ve parodileriyle ünlü İskoç şair. İskoçya edebiyatında ortaya çıkan mizahh yergi üslubunu önemli ölçüde etkilemiştir. Edebiyatçı bir ailenin çocuğu olan Aytoun İskoçya tarihini ve baladlarını sevmeyi annesinden öğrendi.

Edinburgh Üniversitesi’nde ve Almanya’da öğrenim gördükten sonra 1840’ta İskoçya barosuna alındı. Aynı yıl Blackwood’s Magazine adlı dergiye Theodore Martin ile ilk ortak çalışması olan mizah ve yergi yazılan yazdı. Daha sonra bunlar Bon Gaultier Ballads (1845) adıyla yayımlandı. “Sir Patrick Spens”den yola çıkarak yazdığı “The Queen in France” (Kraliçe Fransa’da) ile “The Massacre of the Macpherson” (Macpherson Katliamı) adlı parodileri de burada yer aldı. Sonraki yazarlar, özellikle de Bab Ballads (1869) adlı yapıtında W. S. Gilbert bu parodileri örnek aldı.

William Edmondstoune Aytoun 1844’te Blackwood’s’un yazı kadrosuna katılarak siyasetin yanında başka konulara da değinen makaleler yazdı. Ertesi yıl Edinburgh Üniversitesi’ne atanarak edebiyat ve retorik dersleri verdi. Kısa süre sonra yayımladığı Lays of the Scottish Cavaliers (1848; iskoç Şövalyelerinin Ezgileri) adlı Stuart yanlısı balad dizisi çok tutuldu. Daha sonra hafif şiire geçen Aytoun, Spazmodik okul(*) diye bilinen, kaotik imgelere ve abartılı duygulara ağırlık veren şairler grubunu büyük bir ustalıkla alaya aldığı Firmilian, or the Student of Badajoz, a Spasmodic Tragedy (1854; Firmilian ya da Badajoz’un Öğrencisi, Bir Spazmodik Trajedi) adlı yapıtını yayımladı.

William Edmondstoune Aytoun 1858’de 2 ciltlik Ballads of Scot-land’ı (İskoçya Baladlan) ve Martin ile birlikte çevirdiği Poems and Ballads of Goethe’yi (Goethe’nin Şiirleri ve Baladlan) yayımladı. Norman Sinclair (1861) adlı yapıtında 19. yüzyıl başı İskoç törelerini ele aldı.


Leave A Reply