William Faulkner Hayatı

0

William Faulkner hayat hikayesi, biyografisi ve eserleri nelerdir? William Faulkner hakkında bilgi.

William FaulknerWilliam Faulkner; (1897-1962)

Advertisement

Tanınmış Amerikalı bir romancı ve hikayecidir. Mississippi eyaletinde Ripley’de doğdu. Dört erkek kardeşten en büyüğü olan William Faulkner, Birinci Dünya Savaşı’na kadar öğrenimine devam etti. Savaşa havacı olarak katıldı, Fransa’ ya gitti.

Savaştan sonra memleketine dönüp üniversite öğrenimine başladı. Bir yandan da badanacılıkla hayatını kazanmaya çalışıyordu. Bir kere de postacılığı denedi. Fakat gelen mektupları yerlerine götürecek yerde kitap okumaya daldığı için kısa bir süre sonra işinden kovuldu. New Orleans’a gitti. Orada ünlü yazar Sherwood Anderson’dan yardım gördü. İlk romanını o sıralarda yazdı.

Faulkner, ondan sonra iki roman daha yazdıysa da, bunlar eleştirmeciierce beğenilmekle beraber, yazarına pek bir şey kazandırmadı. Faulkner’in kendine öz üslûbunu anlamakta okurlar zorluk çekiyorlardı. William Faulkner sadece yazarlıkla hayatını kazanamayacağını anlayınca bir fabrikanın gece bekçiliğini de üzerine aldı. Fabrikada çalıştığı sırada “Sanctuary” (Sığınak) adındaki dördüncü romanını yazdı. Bu eser Faulkner’in ilk şöhretini sağladı.

Faulkner 1949’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı. 1955’de de “A Fable” (Bir Efsane) adındaki romanıyla Pulitzer Roman Ödülünü aldı. Yazar, hâlen Oxford’daki çiftliğinde oturmaktadır. Sabahları yazı yazar, öğleden sonraları çiftliğinin işleriyle uğraşır. Romanlarını el yazısıyla yazar, üslûbu çapraşıktır. Onun büyük romanlarını anlayabilmek için bir kere okumak kâfi gelmez. Eserlerinde çoğunlukla Amerika’nın güney bölgesinde yaşayanların dertlerini temel olarak kullanır, Güney’in modernleşme ve maddeciliğe yönelme çabaları içinde kaybolmaya mahkûm olan törelerini anlatır.

Advertisement


Leave A Reply