X Harfi ve X Harfinin Genel Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

X Harfi nedir? X Harfinin özellikleri, X harfinin tarihçesi, X harfi ile ilgili bilgi.

X Harfi

X Harfi

X, x, Türk alfabesinde bulunmayan, bazı dillerde w’den sonra gelen harftir. Bir konsonant (ünsüz) kümelenişi biçiminde ya ks ya da kz sesini verir. Sami (Semitik) dillerde (Arapça, îbranice..) herhangi bir karşılığı yoktur. Harfin adı Latinceden gelir. Harfin kökeni Fenike alfabesindeki samek’i (s) ks karşılığı olarak uygulayan klasik Yunancaya dayandırılır.

Çünkü aynı dönemde x işareti, o alfabe sisteminde kh kümelenişin gereksinimini karşılamıştı. Zamanla Yunanca doğu ve batı kollarına ayrılınca, Batı alfabesinde x, ks sesleri için kullanılır oldu (Etrüsk ve Latin harfleri arasında yer aldı). Eski kh karşılığı da ionia yoluyla Slav dillerine girmiş oldu. Yine de Latincede x ile başlayan sözcük bulunmadığı gibi bugünkü İngilizcedeki x’li sözcükler de, Yunan kökenli olmalarının kesin belirtisidir. Fransız alfabesinin 24. harfi ve 19. seslisi sayılan x, çeşitli durumlarda sağır s, z, ks-gz seslerini veren sözcük örneklerinde yer alır. Romen rakamlarında x on sayısının karşılığıdır.


Leave A Reply