XVI. Louis Kimdir?

0

1789 Fransız ihtilali sırasında idam edilmiş olan Fransa Kralı olan XVI. Louis hayatı ve dönemi ile ilgili olarak kısaca bilgiler veren yazımız.

XVI. LouisXVI. Louis (23 Ağustos 1754, Versay Sarayı, Versay, Fransa – 21 Ocak 1793, Concorde Meydanı, Paris, Fransa)

Advertisement

Fransız İhtilâli ‘nde idam edilen kralıdır. 1774’te büyükbabası XV. Louis’nin yerine tahta geçti. 18 yıllık saltanattan sonra 1791 ‘de tahttan indirildi, 1793’te 39 yaşında idam edildi.

XVI. Louis, babasının genç yaşında ölümü ile 11 yaşında veliaht oldu. Büyükbabası tarafından Arşidüşes Marie-Antoînette ile evlendirildi. XIV. ve XV. Louis’nin tamamen tersine, pek faziletli, temiz bir adam olan XVI. Louis, onlar kadar zeki değildi. İyi niyeti, bozuk Fransa’yı ıslah edemedi. Dış işleri bakanı Vergennes’in parlak diplomasisi Fransa’ya birçok başarı kazandırdı; A.B.D.’nin bağımsızlığı desteklenerek İngiltere’nin gururu kırıldı. Yalnız, içerideki büyük buhranı ne Başbakan Necker, ne de başka başbakanlar halledemedi. 1789’da İhtilâl başladı. 10 ağustos 1791’de XVI. Louis tahttan indirildi; cumhuriyet ilan edildi. 21 ocak 1793’te de idam edildi.


Leave A Reply