Y Harfiyle Başlayan Eşyalar – Baş Harfi Y Olan Eşyaların İsimleri Listesi

6

Hangi eşyalar Y harfi ile başlar? Y harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi Y olan eşyalar nelerdir?

Y Harfiyle Başlayan Eşyalar

Advertisement

Y Harfiyle Başlayan Eşyalar

Y HARFİ

 • Yağdanlık: Makineleri yağlamakta kullanılan, ince, uzun bir borusu olan yağ kabı
 • Yağlı boya: Eşyaya renk vermek veya onu dış etkilerden korumak için sürülen, boyanın bazı özel sıvılarla karıştırılmasıyla yapılan kimyasal madde
 • Yağmurluk: Yağmurdan korunmak için üste giyilen giysi,
 • Yakacak: Odun, kömür gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, mahrukat
 • Yama: Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarmaya yarayan parça
 • Yapboz: Kesilmiş resim parçacıklarını birbirine uygun duruma getirerek resmi yeniden oluşturmaya dayanan bir tür çocuk oyunu
 • Yapıştırıcı: Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan nesne, yapışkan
 • Yastık: Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot vb.yle doldurulmuş küçük minder
 • Yaşmak: Kadınların ferace ile birlikte kullandıkları, gözleri açıkta bırakan, ince yüz örtüsü
 • Yat: Kalkan, zırh vb. korunma aracı
 • Yatak: Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek
 • Yatak örtüsü: Yatağın üzerine serilen örtü
 • Yay: Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş, eğri ağaç veya metal çubuk
 • Yazar kasa: Satılan malları ve tutarlarını gösteren bir fiş veren, hesabı belleğinde tutan elektronik makine
 • Yazı tahtası: Okullarda üzerine yazı yazılan, genellikle kara tahta
 • Yazma: Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap, yazma nüsha

Ye İle Başlayan Eşyalar

 • Yelek: Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
 • Yelken: Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
 • Yelkenli: Yelkeni olan, yelkenle giden deniz veya göl taşıtı
 • Yelpaze: Sallandığında küçük bir hava akımı yapan ve özellikle yüzü serinletmeye yarayan, katlanabilir, taşınabilir araç
 • Yemek masası: Üzerinde yemek yemek amacıyla kullanılan masa
 • Yemeni: Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent

Yo – Yö İle Başlayan Eşyalar

 • Yorgan: Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
 • Yorgan iğnesi: Yorgan dikmeye yarayan kalın ve uzun bir iğne türü
 • Yörük çadırı: Yörüklerin iyi korunmuş, kıldan yapılmış, büyük ve geniş çadırı, çatma

Yu – Yü İle Başlayan Eşyalar

 • Yular: Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
 • Yumak: Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb. şey
 • Yumurtalık: Pişmiş yumurtayı içine dik olarak koymaya yarayan, fincana benzer kap
 • Yüksük: Dikiş dikerken, iğnenin batmasını önlemek için parmak ucuna takılan kesik koni biçiminde gereç
 • Yün: Koyun tüyü
 • Yüzük: Parmağa geçirilen genellikle metal halka


6 yorum

Reply To yeşim Cancel Reply