Y Harfiyle Başlayan Eşyalar

6
Advertisement

Hangi eşyalar Y harfi ile başlar? Y harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi Y olan eşyalar nelerdir?

Y Harfiyle Başlayan Eşyalar

Y Harfiyle Başlayan Eşyalar

Y HARFİ

Yağdanlık: Makineleri yağlamakta kullanılan, ince, uzun bir borusu olan yağ kabı

Yağlı boya: Eşyaya renk vermek veya onu dış etkilerden korumak için sürülen, boyanın bazı özel sıvılarla karıştırılmasıyla yapılan kimyasal madde

Yağmurluk: Yağmurdan korunmak için üste giyilen giysi,

Advertisement

Yakacak: Odun, kömür gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, mahrukat

Yama: Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarmaya yarayan parça

Yapboz: Kesilmiş resim parçacıklarını birbirine uygun duruma getirerek resmi yeniden oluşturmaya dayanan bir tür çocuk oyunu

Yapıştırıcı: Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan nesne, yapışkan

Advertisement

Yastık: Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot vb.yle doldurulmuş küçük minder

Yaşmak: Kadınların ferace ile birlikte kullandıkları, gözleri açıkta bırakan, ince yüz örtüsü

Yat: Kalkan, zırh vb. korunma aracı

Yatak: Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek

Advertisement

Yatak örtüsü: Yatağın üzerine serilen örtü

Yay: Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş, eğri ağaç veya metal çubuk

Yazar kasa: Satılan malları ve tutarlarını gösteren bir fiş veren, hesabı belleğinde tutan elektronik makine

Yazı tahtası: Okullarda üzerine yazı yazılan, genellikle kara tahta

Advertisement

Yazma: Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap, yazma nüsha

Ye İle Başlayan Eşyalar

Yelek: Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi

Yelken: Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü

Yelkenli: Yelkeni olan, yelkenle giden deniz veya göl taşıtı

Advertisement

Yelpaze: Sallandığında küçük bir hava akımı yapan ve özellikle yüzü serinletmeye yarayan, katlanabilir, taşınabilir araç

Yemek masası: Üzerinde yemek yemek amacıyla kullanılan masa

Yemeni: Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent

Yo – Yö İle Başlayan Eşyalar

Yorgan: Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü

Advertisement

Yorgan iğnesi: Yorgan dikmeye yarayan kalın ve uzun bir iğne türü

Yörük çadırı: Yörüklerin iyi korunmuş, kıldan yapılmış, büyük ve geniş çadırı, çatma

Yu – Yü İle Başlayan Eşyalar

Yular: Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip

Yumak: Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb. şey

Advertisement

Yumurtalık: Pişmiş yumurtayı içine dik olarak koymaya yarayan, fincana benzer kap

Yüksük: Dikiş dikerken, iğnenin batmasını önlemek için parmak ucuna takılan kesik koni biçiminde gereç

Yün: Koyun tüyü

Yüzük: Parmağa geçirilen genellikle metal halka

Advertisement

ALFABETİK EŞYA LİSTESİ

ABCÇDEFGHI / İJKLMNO / ÖPRSŞTU / ÜVYZ


6 yorum

Leave A Reply