Yabani Uluslar Dışında Her Ülke Kitaplar Tarafından Yönetilir Kompozisyon

0
Advertisement

Voltaire’in Yabani Uluslar Dışında Her Ülke Kitaplar Tarafından Yönetilir sözü ile ilgili kompozisyon örneği, örnek yazı.

Yabani Uluslar Dışında Her Ülke Kitaplar Tarafından Yönetilir

Anafikir : Ulusları uygarlaştıran kitaptır.

Yabani Uluslar Dışında Her Ülke Kitaplar Tarafından Yönetilir;

Kitabın anlam ve değeri üzerine söylenmiş binlerce söz vardır. Bunların hepsini bir araya getirsek yine de büyük bir kıymet olan kitabın değerini yeteri kadar anlatmış olamayız. Voltaire‘in kitap hakkında bu sözü, kitabın geniş kütleler üzerindeki etkisini anlatır.

En büyük ve ölümsüz eğitim aracı kitaptır. Kitaplar sayesinde kafamızı yersiz ve olumsuz düşüncelerden, ruhumuzu gereksiz tutkulardan arıtırız. Bilgimiz artar, kültürümüz genişler, dimağımız işleklik kazanır, zekâmız genişler. İyi ile doğruyu, güzel ile çirkini tam olarak ayıklayabiliriz. Değer ve hüküm verme yeteneğimiz gelişir, herhangi bir konu hakkında düşünebilme ve fikir yürütme gücü kazanırız, iyi ile kötüyü ayırabildiğimiz için, ihtiras ve davranışlarımızda daha ölçülü, olur, istediğimizi yapabileceğimizi ileri sürmeden önce bu dünyada başkalarının varlığını da aklımıza getiririz. Bu sebeple haklara ve özgürlüklere saygı prensibi ediniriz. Boş heveslerin bizi ve çevremizdekileri bir takım çıkmazlara sürükleyeceğini hesap ederek yeteneklerimizi iyi, faydalı işler yapma yolunda geliştiririz, bir bakıma güzelliği araştırmak demek olan sanata yöneliriz.

Advertisement

Böylece, gerçek anlamda uygarlık kitaplarla başlar. Tarihte ünlü kişileri, filozof, sanatçı ve âlimleri bilim ve sanat alanında yaratan şey, kitaptır. Onlar büyüklüklerini, sanatlarını kitapların ölümsüz ilhamlarına borçludur.

Kitapların hakkını vererek tam anlamıyla okumuş kimseler uygar insanlardır. Bunlara genel bir deyimle «aydınlar» da denir. Çağımız aydın insanlar çağıdır. Uygarlıkta ilerlemek için bilim ister, bilimin kaynağı kitaptır ve her an kitapları kendilerine kılavuz edinenler, aydın kafalardır.


Leave A Reply