Yaka İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

0
Advertisement

İçinde yaka kelimesi geçen deyimler nelerdir, bu deyimlerin açıklamaları ve anlamları nelerdir? Yaka hakkında deyimler ve açıklamaları.

Yaka İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Yaka İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

” ahirette on parmağı yakasında olmak”
kendisine karşı sorumlu olan kimseden ahirette hesap sormak

“bir yakadan baş çıkarmak”
bir çatı altında dirlik düzenlik içinde yaşamak.

“yaka silkmek”
bıkmak, usanmak.

Advertisement

“yakasına asılmak (yapışmak)”
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak

“yakasına sarılmak”
istediği şeyi almak veya dövüşmek için birini bırakmamak, zorlamak.

“(birinin) yakasını bırakmamak”
bezdirecek kadar üstüne düşmek, rahat vermemek, ısrar etmek

“iki eli (birinin) yakasında olmak”
kıyamette ondan davacı olmak

Advertisement

“iki yakası bir araya gelmemek”
geçim sıkıntısından bir türlü kurtulamamak, borçtan kurtulamamak.

“iki yakasını bir araya getirememek”
maddi sıkıntıdan kurtulup rahata erememek

” yaka bir tarafta, paça bir tarafta”
kılığı kıyafeti dağınık bir durumda.

” yaka ısırmak”
şaşırarak Allah esirgesin demek.

Advertisement

“yaka paça etmek (götürmek)”
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla, apar topar götürmek.

” yakadan atmak”
savıp kurtulmak.

” yakadan geçirmek”
evlatlığa kabul etmek.

“yakası açılmadık”
söylenmesinden kaçınılan (söz, sövgü veya açık saçık nükte)

Advertisement

“yakasına çökmek”
zorlamak, baskı yapmak

“yakasını kaptırmak”
bir şeyin, bir kimsenin etkisinden kendisini kurtaramamak

” yakayı ele vermek”
kaçamayarak ele geçmek, yakalanmak

“yakayı (yakasını) kurtarmak (sıyırmak)”
bir işten kurtulmak

Advertisement

Leave A Reply