Yaklaşık İle İlgili Cümleler

0

Yaklaşık ile ilgili cümleler. Yaklaşık kelimesi içeren “Yaklaşık” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Yaklaşık İle İlgili Cümleler

*** Yaklaşık 1860’ta şehir bugünkü adını aldı.

*** Doksan yedi komedyasından yaklaşık 60’ının bazı parçaları ya da Latince uyarlamaları günümüze ulaşmıştır.

*** 500’ü aşkın türden yaklaşık 2 bin örneğin barındığı Philadelphia Hayvanat Bahçesi, geniş kapsamlı kedigiller ve su kuşları varlığıyla tanınır.

*** Bunun arkasındaki bir eyvan yaklaşık 18 m x 26 m ölçülerindeki avluya açılır.

*** Yaklaşık 1452’ye değin İskoçya’nın başkenti konumunda olan kent bu nedenle sık sık hem krallık ailesinin oturduğu yer, hem de yönetsel merkez olmuştur.


*** Önemli tarihi eserlerin başında yaklaşık 1440’ta inşa edilen St. John the Baptist Kilisesi gelir.

*** 6,5 milyon kilometrekarelik kalkan ile 5,2 milyon kilometrekarelik dağlık arazi kıtanın yaklaşık yarısını yerleşim dışı bırakır.

*** 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ülke dünya yıllık petrol üretiminin yaklaşık dörtte birini gerçekleştiriyordu.

*** İran’ın batısındaki Kuzistan ve Çehar Mahalli Bahtiyari bölgelerindeki ova ve dağlarda, kabaca 65.000 km2’lik bir alanda yaşayan Bahtiyarilerin nüfusu yaklaşık 880 bindir.


*** Yaklaşık 600 km uzunluğundadır ve kesintili olarak akar.

*** Yaklaşık 1459’da ölen Muzaffer Şah’tan sonra tahta çıkan Mansur Şah, Alaeddin Şah ve Mahmud Şah, konumlarını onun akrabası olmalarına borçluydular.

*** Balon çerçeve, ahşap karkas yapılarda (yaklaşık 60 cm aralıklı) düşey taşıyıcılara yatay ahşap öğelerin çivilenmesiyle uygulanan iskelet sistemidir.

*** Körfez sularını bir at nalı gibi kuşatan metropoliten alan kuzeyde yaklaşık 80 km’lik bir şerit biçiminde batıya doğru uzanarak Zelenogorsk’u içine alır.

*** Ülkeye en büyük döviz girdisini sağlar ve gelirleri ulusal bütçenin yaklaşık dörtte üçünü oluşturur.

*** Ocak 1905’te kentte başlayan greve yaklaşık 150 bin işçi katıldı.


*** Denizden yaklaşık 5,6 km uzaktadır.

*** Caesar’ın yaklaşık 22 bin, Pompeius’unsa 45 bin kadar askeri vardı.

*** Buna karşılık Dağlık Karabağ’da nüfusun yaklaşık yüzde 75’ini Ermeniler oluşturur.

*** Sanayinin gerek duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 90’ı termik santrallardan karşılanır.

*** Hızı yaklaşık günde 17 km olan Baffin Adası Akıntısı, Kanada’nın kutup takımadaları arasındaki kanallardan geçerek Kuzey Buz Denizinden gelen akıntı ile Batı Grönland Akıntısının bir karışımıdır.

*** Yukarı Ren Vadisi, yıllık 9° -10 ° C’lik bir ortalamayla en sıcak, Alp bölgesi ise, yaklaşık 4,5°C -27°C’lik bir ortalamayla barınmaya en elverişsiz bölgedir.

*** 3-6 yaş grubundaki çocukların yaklaşık üçte ikisi, kilise ve benzeri örgütlerden destek gören anaokullarına kayıtlıdır.


*** Gine’deki Fouta Djallon dağ kütlesinden doğar; yaklaşık 320 km boyunca genellikle kuzeydoğu yönünde akar.

*** Yaklaşık 650 km uzunluğunda olan Bafing, ulaşıma elverişli değildir.

*** İlçe nüfusunun yaklaşık yüzde 43’ünün yaşadığı Bafra kenti, Samsun’dan sonra ilin en gelişmiş kentidir.
Bir Yorum Yazmak İster misiniz?