Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir?

0
Advertisement

Büyük Türk romancı ve yazarlarından olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu hayatı ve eserleri hakkında bilgiler. Yakup Kadri Karaosmanoğlu kimdir?

Yakup Kadri KaraosmanoğluYakup Kadri Karaosmanoğlu (27 Mart 1889, Kahire, Mısır – 13 Aralık 1974, Ankara)

En büyük romancılarımızdan biridir. Manisa’nın eski bir ailesi olan Karaosmanoğulları’ndan Abdülkadir Bey’in oğludur. Kahire’de doğdu. İlkokulu Manisa’da okudu, orta öğrenimini İzmir’de yaptı. Bir ara ailesiyle Mısır’a gitti, orada bir Fransız kolejine devam etti.

Yakup Kadri, 1908’den sonra kurulan Fecr-i Atî edebî topluluğuna katıldı, nesirleriyle, hikayeleriyle hemen dikkati çekti. Mütareke yıllarında «İkdam» gazetesinin başyazarlığını yaptı. 1922’de yayınladığı «Nur Baba» adlı romanı, Bektaşilik tarikatinin son devirlerde aldığı şekli ve iç yüzünü göstermesi bakımından Bektaşilerin yazar aleyhine düşmanlıklarına yol açtı, epey gürültü kopardı. Bu eser, aynı yıl içinde Kemal-Filim hesabına Muhsin Ertuğrul tarafından, «Boğaziçi Esrarı» adı altında filme çekildi.

Yakup Kadri, ilk hikâyelerinden sonra, Mütareke yıllarının İstanbul’unu tasvir eden «Sodom ve Gomorre» romanında olsun, «Rahmet» adı altında topladığı hikayelerinde olsun, o günkü toplumu acı acı tenkit etmekten geri kalmıyordu. Bir töre ve çevre romanı olan «Kiralık Konak» ta, hele Kurtuluş Savaşı günlerinde köylülerle aydınlar arasındaki uçurumu bütün acılığı ile gösteren «Yaban» da gerçeği olanca çıplaklığı ile tasvir ediyordu. Bu da, kendi aleyhinde fikirler uyanmasına yol açtı.

İkinci devre Millet Meclisi’ne Mardin’den milletvekili seçilen Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya ve arkadaşları ile «Kadro» dergisini kurdu. Daha sonra Tiran (Arnavutluk), Prag (Çekoslovakya), Bern (İsviçre) elçiliklerinde bulundu. Tahran büyükelçisi oldu. 1957’de girdiği seçimleri kazanamadı.

Advertisement

Gerek «Millî Savaş hikâyeleri» nde, gerek Atatürk üzerine yazdığı ve tarzının en güzel eseri olan monografyasında ateşli bir milliyetçi olan Karaosmanoğlu, bütün eserlerinde toplumun bin bir derdi üzerine eğilen bir yazardır. Üslûbu son derece hareketli, duygulu, tahlilleri gayet derin, canlıdır. İçe dönük, ıstıraplı bir gözlemcidir. Romanlarında, hikâyelerinde üslûp sahibi sayılı yazarlardan biridir. Türkçe’nin büyük ustalarındandır. Fıkra, hikâye, roman, tiyatro ve hâtıra tarzında eserler vermiştir.


Leave A Reply