Yanardağlar Hakkında Bilgi

1
Advertisement

Yanardağ nedir? Yanardağlar nasıl oluşur, özellikleri nelerdir? Dünyada aktif halde bulunan yanardağlar nelerdir, hakkında bilgi.

yanardagYanardağlar; Mağmanın yeryüzünde ve yeryüzüne yakın derinliklerdeki faaliyetine volkanizma denir. Yanardağlar, dünya’nın heryerinde oluşmaz. Belli başlı bölgeler şunlardır;

***Okyanus tabanındaki yayılma sırtları
***Dalma-batma zonları
***Sıcak noktalar (Fay kırıklıkları)

Son onbin yıl içinde hiçbir etkinlik göstermemiş yanardağlar sönmüş olarak tanımlanır. Bunların yeniden etkin duruma gelme olasılığı yok gibidir. Ancak az da olsa bazı sönmüş yanardağların püskürdüğü olmaktadır. Örneğin Meksika’daki El Chichon yanardağı sönmüş olmasına karşılık 1982 yılında beklenmedik biçimde tekrar püskürmüştür.

Volkanlardan en çok ölen insan sayısının olduğu ülke Martinigue adaşıdır. Volkanlardan en çok etkilenen ülke ise Filipinlerdir.

Dünya üzerinde 1900-2005 yılları arasında 179 adet afet oluşturan büyük volkan patlamıştır. Bu patlamalarda yaklaşık yüzbin kişi ölmüş, üç buçuk milyon insan etkilenmiş ve bunun sonucunda yaklaşık dört milyon dolarlık hasar olmuştur.

Advertisement

Volkanların kıtalara göre dağılımı incelendiğinde en fazla volkandan etkilenen kıtaların, Asya ve Amerika oldukları görülmektedir. Bu durum pasifik okyanusu çevresinde yer alan ateş çemberinden kaynaklanmaktadır.

Dünya’da 550 etkin yanardağdan, yılda 50-60 tanesi püskürmektedir. Bunlardan İtalya’daki Etna ve Vezüv, İzlanda’daki Hekla yanardağı, Guatemala’daki Paçaya yanardağı, Japonya’daki Usu ve Endonezyadaki onlarca yanardağ en tehlikeli olanlardır.

Yanardağların çevre tahribatına yol açması değişik yollardan olmakta ve etkisi çok büyüktür. Yanardağların etkisi, oluş yerine göre değişmektedir. Kara yüzeyinde oluşan yanardağlar ile okyanus tabanlarında oluşan yanardağlar, çevre üzerinde farklı etki yapmaktadırlar. Kara üzerinde oluşan yanardağlar çevreyi doğrudan etkilemektedir. Okyanus tabanlarında gerçekleşen yanardağlar ise deniz tabanındaki suyun ısınmasına ve okyanuslardaki depolanan ısının da dünya sıcaklığının artmasına yol açmaktadır.


1 Yorum

Reply To tuba Cancel Reply