Yangın Nedir Nasıl Oluşur? Yangın Söndürme ve Türkiye’de Yangınlar

0

Yangın nedir ve yangın nasıl oluşur? Yangınla savaş nasıl yapılır? Türkiye’de ki yangınlar hakkında genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Yangın Nedir Nasıl Oluşur

Advertisement

Yangın, bir evin, bir mahallenin, bir ormanın veya diğer başka büyük bir şeyin tutuşarak yanması demektir. İnsanların sık sık başına gelen bu büyük felaketin başlıca sebebi dikkatsizliktir. Yangınlar insanları maddi ve mânevi zarara sokar ve can kaybına uğratır. Deprem, kasırgalar, ve diğer doğal bazı olayların sebep olduğu yangınlar dışındaki yangınlara insanlar sebep olur. Bu bakımdan yangınla savaşmanın en iyi yolu, önleyici tedbirler almak, dikkatli davranmaktır.

Yangın Söndürme

Eski çağlardan beri büyük zararlar doğuran yangınları söndürmek, genişlemesini önlemek için kurulan teşkilâtlar vardır. Bugünkü itfaiye teşkilâtının ilk benzerini kuranlar Romalılar’dır. Gerçi daha önce de Mısır, Mezopotamya ve Eski Yunan şehirlerinde kurulan bazı teşekküller vardı, ama bunlar küçük çapta ve önemsiz kurumlardı.

XIX. yüzyıl ortalarına gelinceye kadar bütün dünyada, yangınlar depremden, su baskınlarından ve bulaşıcı hastalıklardan daha çok zarara sebep olur ve en korkunç bir felâket sayılırdı. Buna rağmen önleme teşkilâtı yok denecek kadar önemsizdi.

XIX. yüzyıl sonlarına doğru belediyelerin gelişmesi, itfaiye teşkilâtlarının kurulmasına yol açtı. Zamanla, itfaiye teşkilâtları önem kazanarak genişletildi. Bugün dünyanın hemen her köşesinde yangın söndürme teşkilâtı vardır. Bu teşkilâtın emrinde, yangın söndürme araçları —eskiden atlı araba ve elle çalıştırılan tulumbalar, şimdi otomobil, kamyonet, kamyon ve motorlu pompaları ile itfaiyeciler bulunur. Bir yerde yangının çıktığı haberinin verilmesiyle itfaiye derhal harekete geçer ve en kısa yoldan yangın yerine giderek, söndürme işine girişir. İtfaiyeciler özel bir eğitim görürler.

Advertisement

Yangın Söndürme Aleti

Evlerde, apartman ve büyük müesseselerde çıkacak küçük yangınları, itfaiye gelinceye kadar söndürmek veya önlemek için kullanılan araçlardır. Bu yangın söndürme araçlarının içinde sodalı veya sodalı ve karbonatlı bir su vardır. Ayrıca küçük bir şişe içinde de sülfürik asit bulunur. Araç kullanılırken, asit ile soda karışınca karbon dioksit gazı meydana gelir. Bu gaz üzerine tutulduğu ateşi havasız bıraktığı için söndürür. Karbon dioksit, zehirli değildir. Fakat sürekli solunursa, oksijensizlikten ölüme sebep olur.

Küçük yangın söndürme araçları olduğu gibi, büyük ateşleri söndürmek için de, köpük saçan cihazlar vardır.

Türkiye’de Yangınlar

Yangınlar Türkiye’de, özellikle, eskiden yapılarının çoğu ahşap olan İstanbul’da büyük kayıplar doğururdu. İstanbul halkı yangınları daima bir uğursuzluğa yorar, zevk ve safala-rın cezalandırılması sayardı.

İstanbul’da önceleri yangınlar, bir türlü kancalarla önlenmeye çalışılır, mahalle halkı kovalarla su taşıyarak ateşi söndürmeye uğraşırdı. Din değiştirerek Davut adını alan ve İstanbul’a yerleşen bir Fransız, 1717’de yangın söndürmede kullanılan tulumbayı yaptı. Davut Ağa’nın ilk başarısı 150 kadar adamı île söndürmeye çalıştığı Tophane yangınında görüldü. Daha sonra Yeniçeri teşkilâtı içinde Tulumbacı Ocağı kuruldu. Bunlara Şehzade-başında kışla yapıldı. Yangına Sadrazam ile Yeniçeri Ağası’nın gitmesi âdet haline geleli. Büyük yangınlara Padişah da giderdi.

Tulumbacı teşkilâtı yavaş yavaş semt ve mahallelere kadar yayılarak, Osmanlı İmparatorluğu yaşayışında önemli bir yer tuttu.

Fakat yangınların yalnız tulumbacılarla önlenemeyeceği anlaşılınca, XIX. yüzyıl başlarında dükkânların kargir yapılması emredildiği gibi, 1817’de de ilk defa İstanbul evlerinde yangın duvarı yapmak mecburiyeti kondu. 1868’den sonra belediye kurulunca itfaiye teşkilâtı belediyelere bağlandı. Bugün bütün şehirlerimizde modern itfaiye teşkilâtı vardır.

Advertisement


Leave A Reply