Yangından Korunma Haftası İle İlgili Yazı

0

Yangından Korunma Haftası ile ilgili güzel bir yazı. Yangından Korunma konusunun önemi ve yangından sakınmak için yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler?

Yangından Korunma Haftası İle İlgili Yazı

Yangından Korunma Haftası

Yangından Korunma Haftası her yıl 25 Eylül günü başlar ve 1 Ekim günü son erer. Yangından Korunma Haftası‘nın amacı çok büyül mal ve can kayıplarına yol açan ve önlenebilir bir afet olan Yangın ile mücadele etmektir. Çocuklarda yani dolayısı ile okullarda da yangından korunma ile ilgili sıkı eğitim ve organizasyonlar yapılmakta bu şekilde öğrencilerde daha küçüklükten başlayacak şekilde bir farkındalık yaratılmaktadır.

Yangından Korunma Haftası içinde okullarda yangın nedir ve yangın nasıl çıkar? Yangından korunmak için neler yapılır? İtfaiye kuruluşu ve görevleri gibi konular da konuşmalar yapılır, şiirler okunur, sınıflarda Yangından Korunma ile ilgili yazı ve kompozisyon çalışmaları yapılır. Resimler, oyunlar, şarkılarla Yangından Korunma Haftası canlandırılır. Atasözleri, güzel sözler panolara yazılır, okulun uygun yerlerine asılır. Televizyon yayınlarından, sosyal medya ve internetten, günlük gazete ve dergilerden bu konuda araştırmalar yapılır. Amaç, yangından korunmak için bilgi ve beceriler kazanmaktır.

Yangın, ateşin kontrolden çıkarak büyümesi ve çevresine yayılmasıdır. Daha çok insanların dikkatsiz, tedbirsiz ve bilgisiz davranışlarının acı sonudur. Yıldırım, deprem gibi doğa olayları da yangın çıkmasına sebep olabilir. Ayrıca trafik, uçak kazaları, elektrik kontağı gibi olaylar sonunda yangın çıkabilir. Yangının başlaması ve büyümesi en küçük bir kıvılcımın ve ya ateşin çevresinde çabuk tutuşan ve yanan maddelerin bulunmasına bağlıdır. Yanan bir sigaranın, kibritin söndürülmeden gelişi güzel atılması evi, mahalleyi, ormanı kısa sürede yok eden büyük yangınlara sebep olur.

Yangın Bir Felakete Dönüşebilir!

Hiç arzu edilmediği halde çevremizde, yurdumuzda sık sık yangınların çıktığını görür ve ya duyarız. Bu yangınların daha çok elektrik kontağından; çocukların kibrit, soba, ocak gibi şeylerle oynamasından, tüp gazların patlamasından, insanların dikkatsiz davranışlarından çıktığı açıklanır ve örneklerle anlatılır. Bunlara büyük mal ve can kayıpları da eklenince yangının ne büyük bir felaket olduğu gerçeği ortaya çıkar.

Yangından Korunma Haftası

Bu felaketten korunmanın yollarını insanlar çok eskiden beri aramışlar, çeşitli araç ve gereçler yapmış ve bunları her geçen gün geliştirmişlerdir. Eskiden yangın söndürmek için kazma, kanca ve taşıma sular kullanılır ve büyük zorluklar çekilirdi. 1717 yılında müslüman olup Davut ismini alarak Türk vatandaşlığına geçen bir Fransız, Fransa’da gördüğü yangın söndürme teşkilatını kurdu. İlk başarısını da 150 kadar tulumbacı ile İstanbul Tophane’de çıkan byük bir yangını söndürmekle gösterdi. Daha sonra Yeniçeri teşkilatında “Tulumba Ocağı” kuruldu. Yurdumuzda Davut Ağa’nın başlattığı bu teşkilat gelişip büyüyerek itfaiye teşkilatı adını aldı.

Yangın söndürme görevi 25 Eylül 1923 tarihinde belediyelere verildi. Bugünkü “İtfaiye Teşkilatı” belediyelerce kurulmuştur. İtfaiye Teşkilatında gelişmiş araç ve gereçler vardır. Bu konuda eğitilmiş becerikli, başarılı, cesur itfaiyeciler bu araçları en kısa zamanda yangın yerine götürerek yangını kısa sürede söndürürler.

Önemli olan yangının çıkmasını önlemek bu konuda dikkatli olmak, gerekli koruyucu tedbirleri almaktır. Yangın çıktıktan sonra kısa zamanda söndürülse bile yine zararlarını görürüz. Bu sebeple önleyici önlemler çok önemli olup bunun bilincinin çok küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerekmektedir.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?