Yaprak Burunlu Yarasa ve Vampir Yarasa Özellikleri Davranışları Hakkında Bilgi

0

Yaprak burunlu yarasa ve vampir yarasa türleri özellikleri nelerdir? Davranışları, yaşam koşulları hakkında bilgi.

Yaprak burunlu yarasa

yaprak burunlu yarasa

yaprak burunlu yarasa – Kaynak: commons.wikimedia.org

Phyllostomatidae, Chiroptera takımından 130 tür içeren yarasa familyasıdır. Amerika yaprak burunlu yarasaları olarak bilinen bu familya üyeleri Yenidünya’da, ABD’den Arjantin’e kadar uzanan astropik ve tropik bölgelerde, ormandan çöle kadar değişen çeşitli ortamlarda yaşar. Aralarında önemli farklar bulunmakla birlikte türlerin çoğunda kanatlar geniştir. Aynca burunlarının üzerinde mızrak biçimli bir oluşum vardır. Boz, kahverengi, turuncu, kızıl, sarı ya da beyazımsı olabilen renkleri yalnız türler arasında değil aynı türün bireyleri arasında bile değişir. Sarı yüzlü yarasa (Uroderma bilobatum) gibi bazı türlerin yüzü çizgilidir. Familya üyelerinin uzunluğu kuyruk dışında 4-14 cm, kuyruk uzunluğu en çok 6 cm dolayındadır. Bazı türlerdeyse kuyruk bulunmaz. Amerika yalancı vampir yarasası (Vampyrum spectrum), yaklaşık 14 cm uzunluğu ve 90 cm’yi aşabilen kanat açıklığıyla bu familyanın ve Yenidünya’da yaşayan yarasaların en iri türüdür.

Phyllostomatidae üyelerinin beslenme davranışları da çeşitlilik gösterir. Çıplak sırtlı yarasalar (Pteronotus cinsi) gibi birçok tür böcekçil, Amerika yalancı vampir yarasası gibi iri türlerin bir bölümü etçildir. Meyve, bal özü ya da çiçek tozuyla beslenen türler de vardır. Bunlar genellikle uzun dilleriyle dikkat çeker.

Familya üyeleri genellikle toplu halde yaşar. Chilonycteris cinsinin üyeleri gibi bazı türler birey sayısı 10 binleri bulan koloniler oluşturur. Genellikle mağaralarda, ağaç kovuklarında, binalarda ve köprü altlarında tünerler. Tüneyecekleri yeri hazırlayan iki türün bu davranışı yarasalar arasında benzersizdir. Bu türler palmiye yapraklarının altında baş aşağı tüneyebilmek için yaprak kenarlarını dişleriyle yırtarlar.

vampir yarasa

vampir yarasa – Kaynak: commons.wikimedia.org

Vampir Yarasa

Orta Amerika’da yaşayan kan emici bir yarasa çeşididir. Kümes hayvanlarının, daha büyük sıcakkanlı hayvanların, hattâ insanların kanını emer. En çok rastlanılanı, 10 santim kadar boyunda olan kırmızımsı esmer vampir yarasadır. Dişleri ustura gibi keskin olan vampirlerin yemek borusu dar ve kısa olduğundan kan emerek beslenirler.

Bir dönem özellikle Orta Avrupa’da yerel halk, intihar edenlerin, kiliseden kovulanların ve sihirbazların öldükten sonra, mezarlarından çıkıp gençlerin ve çocukların kanlarını emdiğine inanılırdı. Kan kaybından ölenlerin de sonradan kan emdikleri kabul edilir ve bunlara da «vampir» denirdi. Kan emen yarasalara vampir yarasa denilmesinin sebebi budur.


Leave A Reply