Yardım ve Dayanışma Konulu Kompozisyon

0

El ele beraberce yaşadığımız bu dünyada yardım ve dayanışma konularında yazılmış yazı / kompozisyon.

Yardımlaşma ve Dayanışma

İnsanların tek başlarına gerçekleştiremeyeceği işler vardır. Bu bakımdan toplumda herkes birbirine ihtiyaç duyar. Diğer insanlarla iş birliği ve iş bölümü içinde olmak hayatı daha kolaylaştırır. Birlikte iş yapabilme duygusu birlik ve beraberliği güçlendirir.

Demokratik toplumların en önemli özelliklerinden biri toplumu oluşturan bireylerin birlikte çalışabilme becerisine sahip olmasıdır. İnsanlar yetenekleri doğrultusunda toplumda farklı işler ve görevler üstlenir. Muhasebeci, avukat, doktor, dansçı, mühendis, pilot, öğretmen, terzi vb. meslekleriyle toplumda iş bölümüne katkıda bulunur. Bu iş bölümü birlikte yaşama, yardımlaşma, sorunlarla baş edebilme, üretken olabilme açısından önemlidir.

İyi yaşamamıza yardımcı olacak unsurlardan birisi dayanışmadır. Dayanışma sayesinde insanlar daha çabuk ve daha çok iş yapabilir. Atalarımız bu konuda “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” diyerek birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurgulamışlardır.

Yaşamak, zorlukları yenmek, başarı yolunda mesafe kazanabilmek için insanların birbirlerinin güçlerine, fikir ve düşüncelerine ihtiyaçları vardır.

Günümüzde toplumlar deprem, sel, yangın, açlık, kuraklık gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Kimi zaman bu sorunların çözümünde tek başına bir devletin imkanları yetersiz kalmaktadır. Böyle zamanlarda insan olma ve sorumluluk sahibi olma bilinci ile diğer toplum ve devletler sorumluluk üstlenmektedirler. Örneğin; Pakistan’da meydana gelen sel felaketinin zararlarını hafifletmek amacıyla kampanyalar düzenlenmiştir.

Günümüzde insanların dayanışmasında aracı olan önemli kurum ve kuruluşlar vardır. Kızılay, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, LÖSEV, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bunlardan bir kaçıdır.


Leave A Reply