Yardımlaşma İle İlgili Hadisler

0

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen Yardımlaşma ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? Yardımlaşma hakkında hadisler.

Peygamber’imiz (S.A.S.) ile birlikte bir yolculuk sırasında adamın biri devesinin sırtında çıka-geldi; bakışlarını sağa sola döndürüyordu. Bunun üzerine Peygamber’imiz (S.A.S.) «yanında fazla binek hayvanı olan onu bineği olmayana versin-, yanında fazla azığı olan onu azığı olmayana versin» buyurarak daha bir çok çeşit mal ve eşyayı sözkonusu etti; sonunda hiç birimizin, yanında ihtiyacından fazla bir şey alakoymaya hakkımız olmadığını gördük.
İki kişinin yemeği üç kişiye yeter; üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.
Savaşta eş’arilerin erzağı tükenmeye yüz tutunca yahut Me dine’de çoluk-çocuklarının yiyeceği kıtlaşınca yanlarında bulunan yiyeceği bir bez içinde toplayıp sonra aralarında aynı kabla eşit şekilde bölüştürürler. Onlar bendendir, ben de onlardanım.

Advertisement

Leave A Reply