Yardımlaşmak İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Yardımlaşmak ile ilgili olan ayetler hangileridir? Yardımlaşmak hakkındaki ayetler ve anlamları, mealleri.

5/2 Maide
2- Ey iman edenler! Allah’ın koyduğu ilahi işaretlere, haram aya, Allah’a hediye edilmiş kurbana, ondaki gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram’a yönelmiş kimselere tecavüz ve saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram’a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin, sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve Allah’ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayım Allah’tan korkun, sakının. Şüphesiz ki Allah’ın cezası çok şiddetlidir.

Advertisement

8/73 Enfal
73- Kafirler de aslında birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdırlar. Eğer siz de öyle yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar.

9/71 Tevbe
71- Mü’min erkeklerle mü’mine kadınların da bir kısmı, bir kısmının velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah’a ve Resulü’ne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Çünkü Allah her zaman üstündür, hikmet sahibidir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply