Yardımlaşmak ve Dayanışma İle İlgili Ayetler ve Hadisler Nelerdir?

0
Advertisement

Kur’an-ı Kerim’de Yardımlaşmak ve dayanışma ile ilgili olan ayetler ve Peygamber Efendimizin yardımlaşma ile ilgili hadisleri nelerdir?

YARDIM

Arka resim kaynak: pexels.com

Yardımlaşmak İle İlgili Ayetler

5/2 Maide
2- Ey iman edenler! Allah’ın koyduğu ilahi işaretlere, haram aya, Allah’a hediye edilmiş kurbana, ondaki gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram’a yönelmiş kimselere tecavüz ve saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram’a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin, sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve Allah’ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayım Allah’tan korkun, sakının. Şüphesiz ki Allah’ın cezası çok şiddetlidir.

8/73 Enfal
73- Kafirler de aslında birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdırlar. Eğer siz de öyle yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar.

9/71 Tevbe
71- Mü’min erkeklerle mü’mine kadınların da bir kısmı, bir kısmının velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah’a ve Resulü’ne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Çünkü Allah her zaman üstündür, hikmet sahibidir.

Yardımlaşma İle İlgili Hadisler

“Ebu Said-ül Hudri (R.A.) der ki: ”
Peygamber’imiz (S.A.S.) ile birlikte bir yolculuk sırasında adamın biri devesinin sırtında çıka-geldi; bakışlarını sağa sola döndürüyordu. Bunun üzerine Peygamber’imiz (S.A.S.) «yanında fazla binek hayvanı olan onu bineği olmayana versin-, yanında fazla azığı olan onu azığı olmayana versin» buyurarak daha bir çok çeşit mal ve eşyayı sözkonusu etti; sonunda hiç birimizin, yanında ihtiyacından fazla bir şey alakoymaya hakkımız olmadığını gördük.

“Ebu Hureyre’den (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:”
İki kişinin yemeği üç kişiye yeter; üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

Advertisement

“Ebu Musa’dan (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamberi miz (S.A.S.) buyuruyor ki:”
Savaşta eş’arilerin erzağı tükenmeye yüz tutunca yahut Me dine’de çoluk-çocuklarının yiyeceği kıtlaşınca yanlarında bulunan yiyeceği bir bez içinde toplayıp sonra aralarında aynı kabla eşit şekilde bölüştürürler. Onlar bendendir, ben de onlardanım.

Buhari, Nafakât,1
Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey ademoğlu, sen infak et, ben de sana infak edeyim!”

Tirmizî, Kıyâme, 18
“Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin, susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse, Allah kıyamette ona (misk ile mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan) ‘Rahîk-ı Mahtûm’dan içirecektir. Yine bir mümin, elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse, Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir.”


Yorum yapılmamış

Leave A Reply