Yargı Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Yargı ne anlama gelir? Yargı kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
“İlk yargısını ezbere mi verdiğini hâlâ bilmiyorum.” – A. Ağaoğlu
2. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza
“Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.” – Anayasa
bir anlaşmazlığı gidermek amacıyla mahkemeye başvurmak
karşılaştırma ve değerlendirme yaparak bir sonuca ulaşmak, anlam vermek
Yargı çevresi
Mahkeme
Ön yargı
Bir mahkemenin yargılama yetkisinin sınırlarını belirleyen coğrafi, resmî alan, yargı alanı, kaza dairesi
Yargı işini yerine getirebilme gücü, yargı erki
Yargılama gücünü veren yetki
Bir değerlendirme getiren yargı
“Son yıllarda dürüstlük, namus gibi değer yargılarına her fırsatta başkaldırmaktan hoşlananlar çoğalmış olabilir.” – Y. Atılgan
Yargı düzeninin sağlanması amacıyla yargı kurulları veya organları tarafından gerçekleştirilen denetim
Yargılama işiyle ilgili kuruluşlar
Mahkemeye başvurma hakkı, muhakeme usulü
“Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.” – Anayasa
Yargı gücü
Yargılama usulü
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir


Leave A Reply