Yarım Kafiye Nedir? Yarım Kafiye Örnekleri

0

Yarım Kafiye nedir? Yarım Kafiyenin özellikleri nelerdir, yarım kafiye nasıl bulunur? Yarım Kafiye örnekleri, şiirler hakkında bilgi

Yarım Kafiye

Yarım Kafiye Nedir? Yarım Kafiye Örnekleri

YARIM KAFİYE;

Yarım kafiye, kafiye görevinde bulunan sözcüklerin bir tek ünsüz (sessiz ses) benzeşmesi göstermesidir. Yani bu çeşit kafiyelerde sadece bir tek ses uyumu vardır. Bu ses de daima sessiz bir sestir. Örneğin : «t, s, r, k» gibi. Bunları seslendiren ünlüler (sesli sesler) değişik olacaktır.

Örneğin kafiye sözcüğündeki ortak ünsüzü seslendirecek ünlünün birisi «a» ise öteki «u», daha öteki de «i» olacaktır. Bu örnekler klişe sesler değildir. Bunlar her zaman değişebilir. Burada dikkat edilecek şey, «harf» denmemesidir. Çünkü harf, Divan edebiyatında ve Arap alfabesinde söz sahibidir. Harf, sesin yazıdaki şeklidir. Kulak kafiyesinde harfin hiç bir rolü yoktur. Ses esastır.

Şimdi, yarım kafiyeyi şu örnek üzerinde inceleyelim :

Kailim bakmağa yârin yü(z)üne
Yüzüm sürdüm ayağının to(z)una
Medet uyma aduların sö(z)üne
Benim bedduamı alma sevdiğim
Kayıkçı Kul Mustafa

Bu dörtlüğün kafiye olan süzcüklerine dikkat edilirse, sadece «z» ünsüzü ortak sestir. Bu sesten sonrakiler rediftir. Daha önceki sesler arasında ise hiç bir uygunluk yoktur.

İşte bu nedenle böylesi kafiyelere yarım kafiye denir.

Eskiler yarım kafiyeyi kafiye saymazlardı. Halbuki Türk Halk edebiyatında yumuşak sesli kafiye oluşu bakımından yarım kafiye çok tutunmuş ve çok işlenmiştir.


Leave A Reply