Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi

0
Advertisement

Demokrasi bir yaşam biçimine dönüştürülebilir mi? Nasıl yapılabilir? Demokrasinin insan hayatına etkisi nedir?

Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi

Demokrasinin anlamına uygun biçimde yaşatılması, ancak yaşam biçimine dönüştürülmesiyle olanaklıdır. Demokrasinin yaşam biçimine dönüştürülmesi de insanların duyarlı olmasıyla, demokrasiyi her alanda yaşamına eksiksiz uygulamasıyla sağlanır. Demokrasinin yaşam biçimine dönüştürüldüğü toplumlarda yaşam huzur, güven ve barış içinde sürmektedir.

• Demokrasinin yaşam biçimine dönüşmesi, demokrasinin ilkelerinin ailede, okulda, toplumda, yani hayatın her alanında yaşanılır hale getirilmesiyle mümkündür.

• Demokrasiyi içselleştirmek ve yaşam biçimine dönüştürmek için demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla uygulanıyor olmalı, demokrasinin ilkelerine sahip çıkılmalıdır.

• Demokrasinin bütün kurum, kuruluş ve kurallarıyla eksiksiz uygulandığı toplumlarda vatandaşlar; hem hak ve özgürlüklerini arama hem de görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda duyarlıdır.

Advertisement

• Demokratik bir ortamın gerçekleştirilebilmesi için demokrasi bilincinin kişilerde içselleştirilmesi gerekir. Bunun temelini de farklı görüş, yaşam biçimleri ve inanışlara saygı ile hoşgörü oluşturur.

Demokrasinin içselleştirildiği toplumlarda herkes üzerlerine düşen görevleri herhangi bir uyarı almadan yerine getirirler. Eleştirilere karşı anlayışlı ve hoşgörülüdür. Yasalara, insanların dinî inançlarına ve siyasi görüşlerine saygılıdırlar. Aile, okul ve çevrelerine karşı sorumluluklarını bilirler.

Demokrasinin yaşam biçimi haline gelmesinde ailenin, okulun, kitle iletişim araçlarının, sivil toplum kuruluşlarının önemli rolü vardır.


Leave A Reply